Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 83-11

Het novembernummer is uit!

Quantumschaalmodel

Artistieke weergave van het centrale gedeelte van de chip waar een aantal elektronen in een kunstmatig rooster van drie roosterpunten wordt gevangen. Lees er meer over in het artikel van Toivo Hensgens in het novembernummer. Illustratie: J. Edwards, JQI.

Vorige Volgende

Artikelen - Mei

De invloed van de natuurkunde op de moleculaire genetica

In het begin van de twintigste eeuw werden er grote ontdekkingen gedaan in de natuurkunde: de moderne natuurkunde werd geboren. Enerzijds ontwikkelde Einstein de relativiteitstheorie en anderzijds creëerden natuurkundigen als Planck, Bohr...

Lees meer →

Physicalezing 2016: Individuele moleculen als speeltuinen voor fysici

Tijdens FYSICA 2016 in Nijmegen op 8 april jongstleden ontving Michel Orrit de Physicaprijs 2016 vanwege zijn baanbrekende werk op het gebied van de één-molecuul-spectroscopie. Hij sprak daarna de bijbehorende Physicalezing uit.

Lees meer →

Zwaardere plensbuien verwacht

Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht. De maximaal mogelijke concentratie waterdamp neemt toe met ongeveer 7% per graad Celsius. In een opwarmend klimaat zal de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer evenredig met de temperatuurstijging toenemen.

Lees meer →