Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 83-11

Het novembernummer is uit!

Quantumschaalmodel

Artistieke weergave van het centrale gedeelte van de chip waar een aantal elektronen in een kunstmatig rooster van drie roosterpunten wordt gevangen. Lees er meer over in het artikel van Toivo Hensgens in het novembernummer. Illustratie: J. Edwards, JQI.

Vorige Volgende

Artikelen - Augustus

KM3NeT: een telescoop op de bodem van de zee

Op de bodem van de Middel­landse Zee wordt een enorme detector gebouwd om, dwars door de Aarde heen, neutrino’s uit het heelal te gaan bestuderen. De weten­schappelijke en technische uitdagin­gen liegen er niet om...

Lees meer →

Albert Einstein en Fritz Haber, een vreemde vriendschap? (I)

Albert Einstein en Fritz Haber stonden in een aantal belangrijke zaken diametraal tegenover elkaar. Geloof, wetenschapsbeoefening, omgaan met autoriteit, dienstplicht, patriotisme: dat wat de ene verfoeide...

Lees meer →

Software voor complexe vraagstukken

VORtech in Delft houdt zich bezig met het ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren van programmatuur waarin grote of complexe berekeningen plaatsvinden. Ook kunnen ze worden ingehuurd voor...

Lees meer →