Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

De werkelijkheid is niet wat het lijkt

NTvN 85-03

Het maartnummer is uit!

Periodieke systemen

Het periodiek systeem van chemische elementen werd 150 jaar geleden door Dmitri Mendelejev ingevoerd. Ongeveer vijftig jaar later volgde de overgang naar een fysische verklaring die echter pas honder jaar later in het systeem van elementaire deeltjes van het standaardmodel met het higgsboson zijn voltooiing vond. Lees er alles over in het maartnummer van het NTvN. Illustratie: Welcomia | Dreamstime.com.

Vorige Volgende

Artikel

De werkelijkheid is niet wat het lijkt

Gepubliceerd: 1 februari 2018 13:00

Dit boek begint bij Leucippus van Milete, die in 450 voor Christus van Milete naar Abdera voer en daar een wetenschappelijke en filosofische school stichtte. Aan deze school raakte snel een jonge leerling verbonden die samen met zijn meester het antieke atomisme ontwikkelde: Democritus. Hoewel in de oudheid zeer gerespecteerd, zijn zijn boeken alle verloren gegaan en kennen we zijn opvattingen alleen indirect uit citaten door anderen en door het leerdicht De rerum natura van de Romeinse dichter en filosoof Lucretius. In dit gedicht wordt op aanschouwelijke wijze uitgelegd, aan de hand van stofdeeltjes die dansen in het licht van een zonnestraal in een donker huis, dat alle materie bestaat uit ondeelbare kleine deeltjes die bewegen en botsen in een lege ruimte. De definitieve bevestiging van deze ‘atoomhypothese’ moest wachten tot 1905 toen Einsteins studie van de brownse beweging verscheen. Rovelli’s boek volgt het atomisme vanaf het prille begin en voert ons naar de theorie van de quantumzwaartekracht waarbij de ruimtetijd zelf een grote verzameling atomen is geworden. Dit leidt tot een beschrijving van de werkelijkheid die inderdaad niet is wat ze lijkt...

Auteur: Wim Verkley.

Lees de volledige recensie van het boek van Carlo Rovelli in het februarinummer van het NTvN.