Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Hoe groot is het mondiale energiepotentieel van waterkracht?

Bron: PBL - The Geography of Future Water Challenges (2018).

NTvN 85-03

Het maartnummer is uit!

Periodieke systemen

Het periodiek systeem van chemische elementen werd 150 jaar geleden door Dmitri Mendelejev ingevoerd. Ongeveer vijftig jaar later volgde de overgang naar een fysische verklaring die echter pas honder jaar later in het systeem van elementaire deeltjes van het standaardmodel met het higgsboson zijn voltooiing vond. Lees er alles over in het maartnummer van het NTvN. Illustratie: Welcomia | Dreamstime.com.

Vorige Volgende

Artikel

Hoe groot is het mondiale energiepotentieel van waterkracht?

Gepubliceerd: 1 juni 2018 13:00

Velen zijn enigszins verbaasd dat deze vraag nog relevant is, want het antwoord weten we toch allang. Waterkracht is oud en alles wat er te halen valt is al benut. Maar dat blijkt niet waar te zijn, het waterkrachtpotentieel was onbekend en de sector groeit harder dan ooit tevoren. Een nieuwe studie laat zien dat er nog veel onbenut en economisch winbaar potentieel is.

Auteur: David Gernaat

In 2015 wordt wereldwijd 19% van de mondiale elektriciteit opgewekt met waterkracht. Sommige landen steunen zelfs voor het overgrote gedeelte op elektriciteit van waterkracht. Canada en Noorwegen hebben bijvoorbeeld een aandeel van meer dan 90% waterkracht in hun systeem.

Waterkracht heeft zowel voor- als nadelen. De belangrijkste voordelen zijn dat (1) het goedkope elektriciteit levert, de beste dammen produceren elektriciteit voor een paar cent per kilowattuur (kWh), (2) waterkracht is duurzaam en goed voor het klimaat, (3) waterkracht is betrouwbaar door de mogelijkheid energie op te slaan in reservoirs en op een later tijdstip te gebruiken en (4) waterkracht is flexibel, als er veel vraag is naar stroom kan het systeem binnen heel korte tijd aangezet worden. Deze laatste eigenschap is met name interessant in een elektriciteitssysteem met veel variabele elektriciteit van zonne- en windenergie.

Lees het volledige artikel in het juninummer van het NTvN.