Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Nieuw licht op oude meesters

Verstrooiingssterktebeeld van het schilderij van Johannes Vermeer, Meisje met de parel, circa 1665, Mauritshuis, Den Haag.

NTvN 86-12

Het decembernummer is uit!

Quantummechanica voor leken

Klaas Schonenberg vertelt in het decembernummer over zijn cursus Quantummechnica voor leken. Foto's: Wikipedia - Transocean Berlin, Orren Jack Turner en Bain News Service.

Vorige Volgende

Artikel

Nieuw licht op oude meesters

Gepubliceerd: 1 July 2019 10:25

Kunstonderzoek is soms het best te vergelijken met forensisch onderzoek. Net als bij misdaad gaat het er bij kunst om de ontstaansgeschiedenis te begrijpen. Wie heeft het kunstwerk gemaakt? Waar, wanneer en hoe is het gemaakt? Wat voor restauraties hebben nadien plaatsgevonden en in welke volgorde? En ten slotte, wat is de huidige staat van het kunstvoorwerp?

Auteurs: Jeroen Kalkman, Abbie Vandivere, Tom Callewaert en Joris Dik

Voor het beantwoorden van deze vragen heeft de moderne kunsthistoricus een groot arsenaal aan analytische technieken tot zijn beschikking gebaseerd op de meest geavanceerde natuurkundige principes. Net als in de forensische wetenschap maakt men daarbij steeds meer gebruik van beeldvormende, non-destructieve technieken die, omdat ze draagbaar zijn, in situ in het museum of restauratieatelier gebruikt kunnen worden. In dit artikel laten we zien dat het gebruik van een van deze nieuwe technieken, optische-coherentietomografie, bij het bestuderen van het schilderij Meisje met de parel (circa 1665) van Johannes Vermeer nieuwe inzichten kan opleveren.

Lees het volledige artikel in het julinummer van het NTvN.