Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 86-09

Het septembernummer is uit!

Energietransport op de nanoschaal

Sanne Walraven heeft tijdens haar stage aan de Universidad Autónoma in Madrid onderzoek gedaan naar de diffusie van excitonen in films van metaalhalideperovskieten. Lees er alles over in het septembernummer.

Vorige Volgende

Artikelen - June

Katalysatoren

Het NTvN staat deze maand in het teken van katalysatoren, met diverse artikelen over onderzoek dat de werking van katalysatoren probeert te doorgronden...

Lees meer →

Licht in het oog van de storm

In de basiskennis van de natuurkundige ligt verankerd dat de eigentoestanden van een potentiaalput met energie ónder de rand gebonden zijn, maar die met energie bóven de put vrij kunnen weglekken. Een vreemde uitzondering hierop zijn gebonden toestanden in het continuüm...

Lees meer →

De grens van de deeltjesfysica opzoeken

De deeltjesfysica verkeert in een ongemakkelijke positie. Er zijn sterke aanwijzingen dat het Standaardmodel incompleet is, maar er zijn geen theorieën of experimenten die wijzen richting oplossingen voor deze problemen...

Lees meer →