Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Eerstejaarspracticum in tijden van COVID-19

NTvN 88-07

Het julinummer van het NTvN is uit!

Colioliskracht en oceaandynamica

Momentopname uit de simulatie Perpetual Ocean van de NASA, als illustratie van de wirwar van wervelbewegingen in de oceaan.

Vorige Volgende

Artikel

Eerstejaarspracticum in tijden van COVID-19

Gepubliceerd: 1 August 2020 13:00

De maatregelen die genomen zijn tegen het verder verspreiden van het COVID-19 en het uitvoeren van academisch practicumonderwijs lijken haaks op elkaar te staan. Practicum via teleconferentie is vrijwel onmogelijk. Door de practicumopdrachten aan te passen zijn we er toch in geslaagd om onze eerstejaarsnatuurkundestudenten (TU Delft) het vak Inleidend practicum af te laten ronden. Hier een korte beschrijving van die aanpassingen, het resultaat en een evaluatie.

Auteurs: Freek Pols en Tim Levert.

Probleemstelling
Onze eerstejaarsstudenten die een dubbele bachelor volgen, zouden net beginnen aan de laatste serie van drie practica toen de coronamaatregelen van kracht werden en het onderwijs op de campus stopte. Elk van deze drie practica zou grofweg een dagdeel duren en zich richten op de ontwikkeling van natuurkundige kennis en op het gebruik van specifieke instrumenten. Het alsnog uitvoeren van die practica thuis was natuurlijk geen optie omdat die instrumenten thuis niet voorhanden zijn. Om het practicum toch door te kunnen laten gaan werd gezocht naar alternatieven. Een potentieel alternatief was het aanbieden van de data van die practica. Echter, dan ligt de focus op de ontwikkeling van data-analysevaardigheden. Deze vaardigheden waren, ons inziens, al voldoende in eerdere practica ontwikkeld. Bovendien gaan studenten dan aan de slag met data waarbij ze nauwelijks een idee hebben van het verschijnsel dat met die data beschreven wordt. Hoe zorg je er dan toch voor dat de studenten het vak kunnen afsluiten en dat de leerdoelen zoals die vastgesteld zijn worden gehaald?

Lees het volledige artikel in het augustusnummer van het NTvN.