Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 87-12

Het decembernummer is uit! Met traditiegetrouw veel aandacht voor onderwijs.

Wiskunde beter toepassen bij natuurkunde

Het toepassen van wiskunde bij natuurkunde in het onderwijs levert vaak problemen op. In een artikel in het decembernummer worden de aspecten die een rol spelen bij de transfer van wis- naar natuurkunde besproken. Illustratie: Phill Burrows | Dreamstime.com.

Vorige Volgende

Artikelen - May

Een nieuwe generatie chips

In dit nummer kijken we naar de huidige stand van zaken in de chipswereld en naar de toekomst.

Lees meer →

De natuurkunde van de verspreiding van SARS-CoV-2

Daniel Bonn ontvangt dit jaar de Physicaprijs voor zijn veelzijdige onderzoek naar soft matter. Tijdens FYSICA 2021 op 16 april jongstleden vertelde hij over recent onderzoek naar de verspreiding van SARS-CoV-2.

Lees meer →

Microchips: de wet van Moore voorbij

Afgelopen winter stond een opvallend bericht in de kranten: autofabrikanten kunnen de komende tijd minder nieuwe auto’s afleveren omdat ze chips tekortkomen...

Lees meer →

Een budgetreis naar de Maan

Lunar Zebro is een studententeam uit Delft met als doel een zelfgebouwde rover naar de Maan te sturen, iets wat nog nooit eerder door studenten of zelfs een particulier bedrijf gedaan is...

Lees meer →