Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Een nieuwe generatie chips

Illustratie: Unsplash - Laura Ockel

NTvN 87-10

Het oktobbernummer is uit!

Een hoornvlies uit de bioprinter

Een alternatief voor weefsel- en orgaantransplantaties. Foto: Unsplash - Joel Staveley

Vorige Volgende

Artikel

Een nieuwe generatie chips

Gepubliceerd: 1 May 2021 13:00

Chipfabrikanten leveren telkens betere producten tegen lagere productiekosten. Vroeger stond daarbij het miniaturiseren van de transistor centraal, maar sinds de eeuwwisseling neemt de traditionele miniaturisatie af en zijn wetenschappers en ingenieurs op zoek naar andere manieren om de chip te verbeteren. In dit nummer kijken we naar de huidige stand van zaken in de chipswereld en naar de toekomst.

De wet van Moore voorbij
Jurriaan Schmitz vertelt hoe geïntegreerde circuits sinds het begin in 1959 steeds verbeterd worden.

Dataopslag van de toekomst?
In dit artikel wordt uitgelegd hoe een ferro-elektrische veldeffecttransistor werkt en hoe deze nieuwkomer kan passen in het toekomstige geheugenlandschap.

Siliciumfotonica
Siliciumfotonica heeft zich gevestigd als een van de populairste technologieën voor fotonische chips. Wim Bogaerts kijkt in zijn artikel naar de basisprincipes, de toepassingen en de toekomst.