Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 89-04

Het aprilnummer is uit!

Snel rekenen met licht

Onderzoekers van AMOLF, University of Pennsylvania en City University of New York hebben een nanostructuur van metamateriaal ontworpen die met behulp van licht complexe wiskundige vergelijkingen kan oplossen. Lees er alles over in het aprilnummer. Illustratie: Ella Maru-studio

Vorige Volgende

Artikelen - June

Waterstof als energiedrager

Waterstof wordt vaak genoemd als veelbelovende duurzame energiedrager. Wat is het mechanisme achter deze technologie? En wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van andere vormen van duurzame energie?

Lees meer →

Quantumverstrengeling op menselijke schaal

Quantumsuperpositie en -verstrengeling behoren tot de meest exotische en tegenintuïtieve fenomenen binnen de natuurkunde. Ronald Hanson vertelt erover in zijn Physicalezing.

Lees meer →

Werken aan energie en klimaat

We spreken David de Jager, directeur van GROW, een consortium van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van windenergie op zee. De Jager vertelt over GROW en over zijn eigen carrière die in het teken staat van energie en klimaat.

Lees meer →