Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Waterstof als energiedrager

Illustratie: Yulia Ink.

NTvN 88-07

Het julinummer van het NTvN is uit!

Colioliskracht en oceaandynamica

Momentopname uit de simulatie Perpetual Ocean van de NASA, als illustratie van de wirwar van wervelbewegingen in de oceaan.

Vorige Volgende

Artikel

Waterstof als energiedrager

Gepubliceerd: 1 June 2022 13:00

Waterstof wordt vaak genoemd als veelbelovende duurzame energiedrager. Wat is het mechanisme achter deze technologie? En wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van andere vormen van duurzame energie? In dit nummer vindt u 4 artikelen over waterstof:

Inleiding
Een inleidend overzicht dat ingaat op het waarom van waterstof in de energie- en grondstofvoorziening en op de verschillende rollen die waterstof daarin kan vervullen.

Productie via elektrolyse
Dit artikel beschrijft in het kort de geschiedenis van elektrolyse van water naar de duurzame brandstof waterstof en naar zuurstof, en vervolgens de uitdagingen voor de toekomst qua materialen, energie-efficiëntie en opschaling.

Opslag
Als er in de toekomst meer waterstof wordt verbruikt, zal er ook opslag nodig zijn. Hoe werkt dat?

Transport
In dit artikel wordt ingezoomd op de mogelijke rollen voor waterstof in de transportsector.