Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Waterstof als energiedrager

Illustratie: Yulia Ink.

NTvN 89-12

Het decembernummer is uit!

Een kernfusiereactor in de klas

Drie leerlingen vertellen in het decembernummer hoe ze een kernfusiereactor bouwden in de klas.

Vorige Volgende

Artikel

Waterstof als energiedrager

Gepubliceerd: 1 June 2022 13:00

Waterstof wordt vaak genoemd als veelbelovende duurzame energiedrager. Wat is het mechanisme achter deze technologie? En wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van andere vormen van duurzame energie? In dit nummer vindt u 4 artikelen over waterstof:

Inleiding
Een inleidend overzicht dat ingaat op het waarom van waterstof in de energie- en grondstofvoorziening en op de verschillende rollen die waterstof daarin kan vervullen.

Productie via elektrolyse
Dit artikel beschrijft in het kort de geschiedenis van elektrolyse van water naar de duurzame brandstof waterstof en naar zuurstof, en vervolgens de uitdagingen voor de toekomst qua materialen, energie-efficiëntie en opschaling.

Opslag
Als er in de toekomst meer waterstof wordt verbruikt, zal er ook opslag nodig zijn. Hoe werkt dat?

Transport
In dit artikel wordt ingezoomd op de mogelijke rollen voor waterstof in de transportsector.