Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 87-12

Het decembernummer is uit! Met traditiegetrouw veel aandacht voor onderwijs.

Wiskunde beter toepassen bij natuurkunde

Het toepassen van wiskunde bij natuurkunde in het onderwijs levert vaak problemen op. In een artikel in het decembernummer worden de aspecten die een rol spelen bij de transfer van wis- naar natuurkunde besproken. Illustratie: Phill Burrows | Dreamstime.com.

Vorige Volgende

Essaywedstrijd

“Helaas: vergeet het maar.” Was getekend, Vincent Icke. Hij voorspelde in 1996 – de NNV vierde toen haar 75e verjaardag – dat zwaartekrachtgolven nooit gedetecteerd zullen worden. We weten nu beter.

We dagen je uit om een essay te schrijven over ontwikkelingen op het gebied van de natuurkunde in de komende honderd jaar. Of dit gaat over beleid, onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven of iets anders is aan jou. Een breed of een smal afgebakend onderwerp? Ook dat is aan jou. Je onderwerp moet wel natuurkundig plausibel zijn, origineel en een persoonlijke visie weergeven. Zorg ervoor dat je essay helder, verhalend en in goed Nederlands geschreven is. En de voorspelling? Ach, daar mag je best naast zitten.

Spelregels:

  • Het onderwerp heeft te maken met natuurkunde.
  • Het essay telt 800 tot 1000 woorden.
  • Een deelnemer mag maximaal 1 essay inzenden.
  • Het essay moet vóór 1 augustus 2021 ingezonden zijn en kan opgestuurd worden naar ntvn@ntvn.nl o.v.v. Essaywedstrijd 100 jaar NNV.
  • De jury, bestaande uit enkele leden van onze (studenten)redactie, is uitgesloten van deelname.
  • Bij voldoende inzendingen van goede kwaliteit worden drie prijswinnaars bepaald. Voor de winnaars liggen cadeaubonnen klaar ter waarde van 100, 75 en 50 euro. De prijswinnende artikelen worden in het novembernummer gepubliceerd.
  • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

We zien uit naar de verschillende bijdragen!