Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Faseovergangen door quantumonzekerheid

NTvN 86-12

Het decembernummer is uit!

Quantummechanica voor leken

Klaas Schonenberg vertelt in het decembernummer over zijn cursus Quantummechnica voor leken. Foto's: Wikipedia - Transocean Berlin, Orren Jack Turner en Bain News Service.

Vorige Volgende

Artikel

Faseovergangen door quantumonzekerheid

Gepubliceerd: 1 November 2012 13:00

Faseovergangen bieden een uitstekende context om de bestendigheid van theorieën te testen. Normaal gesproken worden faseovergangen gedreven door thermische fluctuaties. Op het absolute nulpunt kunnen echter ook quantumfluctuaties leiden tot faseovergangen. Experimenteel zijn deze onder andere waargenomen in spinvloeistoffen, hoge-temperatuursupergeleiders en experimentele realisaties van het Isingmodel. Zulke quantumfaseovergangen bevatten verrassende eigenschappen die scherp geformuleerd kunnen worden. Een project waard.   

Auteurs: Jins de Jong, Lennert van Tilburg en Erik van Loon.

Lees het volledige artikel in NTvN november 2012.