Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Faseovergangen door quantumonzekerheid

NTvN 85-03

Het maartnummer is uit!

Periodieke systemen

Het periodiek systeem van chemische elementen werd 150 jaar geleden door Dmitri Mendelejev ingevoerd. Ongeveer vijftig jaar later volgde de overgang naar een fysische verklaring die echter pas honder jaar later in het systeem van elementaire deeltjes van het standaardmodel met het higgsboson zijn voltooiing vond. Lees er alles over in het maartnummer van het NTvN. Illustratie: Welcomia | Dreamstime.com.

Vorige Volgende

Artikel

Faseovergangen door quantumonzekerheid

Gepubliceerd: 1 november 2012 13:00

Faseovergangen bieden een uitstekende context om de bestendigheid van theorieën te testen. Normaal gesproken worden faseovergangen gedreven door thermische fluctuaties. Op het absolute nulpunt kunnen echter ook quantumfluctuaties leiden tot faseovergangen. Experimenteel zijn deze onder andere waargenomen in spinvloeistoffen, hoge-temperatuursupergeleiders en experimentele realisaties van het Isingmodel. Zulke quantumfaseovergangen bevatten verrassende eigenschappen die scherp geformuleerd kunnen worden. Een project waard.   

Auteurs: Jins de Jong, Lennert van Tilburg en Erik van Loon.

Lees het volledige artikel in NTvN november 2012.