Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 83-04

Het aprilnummer is uit!

Molecuulbotsingen ontrafeld

Jolijn Onvlee wint met haar artikel 'Molecuulbotsingen ontrafeld' de tweede prijs in de NTvN-Prijsvraag. Het artikel is te lezen in het aprilnummer.

Vorige Volgende

Redactie

De redactie van het NTvN bestaat uit de volgende personen:

LodewijkLodewijk Arntzen
Physics Lecturer, De Haagse Hogeschool
E-mail Meer info

Meer info volgt.

Joost BakkerJoost Bakker
Docent en onderzoeker RUN
E-mail Meer info

Joost Bakker studeerde Natuurkunde aan de UvA in 1998, en promoveerde in 2004 aan de Radboud Universiteit op structuurbepaling van modelsystemen voor eiwitten aan de hand van infraroodspectroscopie. Na postdocs in Berlijn en Parijs kwam hij in dienst als wetenschappelijk medewerker van het toenmalige FOM instituut Rijnhuizen, en verhuisde in 2013 met de vrije elektronen laser FELIX mee naar Nijmegen waar hij sindsdien werkzaam is als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich op het op moleculair nivo begrijpen van heterogene catalytische reacties door de interacties tussen simpele moleculen met clusters van overgangsmetaalatomen als model voor de catalysatoren te bestuderen.

Rob van den BergRob van den Berg
Manager Gasification Technologies at Shell China Ltd
E-mail Meer info

Rob van den Berg werkt bij Shell en is daarnaast wetenschapsjournalist. Hij schrijft onder meer voor NRC Handelsblad en NWT Magazine. Hij publiceerde twee boeken in de serie De Wetenschappelijke Biografie van Veen, over J.D. van der Waals en George Gamow.

 Claud Biemans

www.frontlinie.nl

E-mail Meer info

Meer info volgt.

RoelandRoeland Boot
Docent natuurkunde en onderzoeker bij Differ
E-mail Meer info

Roeland Boot is docent natuurkunde en geeft les op het Thorbecke VO te Rotterdam aan de bovenbouw havo en vwo. Daarnaast is hij werkzaam bij Differ (voorheen FOM instituut Rijnhuizen) te Nieuwegein alwaar hij bij de afdeling Plasmafysica onderzoek doet naar magnetische instabiliteiten in tokamak fusiereactoren.

PietFloor Broekgaarden
Student UvA
E-mail Meer info

Floor Broekgaarden studeert wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Fiona van der Burgt
Adviseur klimaatverandering en extreem weer, Weather Impact
E-mail Meer info

Fiona Fiona van der Burgt studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht met een specialisatie in klimaatmeteorologie en oceanografie. Ze werkt nu bij Weather Impact als adviseur klimaatverandering en extreem weer.

Menno van Dijk

Team Leader Flow Assurance, Shell Amsterdam
E-mail Meer info

Menno van Dijk studeerde experimentele natuurkunde aan de UniversiteitUtrecht. Daar promoveerde hij in 1986. Datzelfde jaar trad hij in dienstbij Shell in het toenmalige KSLA. Hij heeft verschillende onderzoeks- en adviesfuncties vervuld met fysische chemie als de rode draad. Momenteel is hij teamleider Flow Assurance bij Shell Technology Centre, Amsterdam.Deze discipline houdt zich bezig met de ongestoorde productie van gas en olie, dat wil zeggen zonder verstoppingen en zonder ongewenste meer-faseverschijnselen.

 

Eduard Driessen

Experimenteel fysicus, CEA-Grenoble
E-mail Meer info

Eduard Driessen (1979) is experimenteel fysicus. Hij studeerde technische natuurkunde in Delft en promoveerde in Leiden (2009). Na postdocs in Delft en Grenoble werkt hij nu bij het Institut de Radioastronomie Millimétrique in Grenoble, waar hij het onderzoek naar en de ontwikkeling van supergeleidende detectoren voor millimetergolven leidt.

Richard EngelnRichard Engeln
Universitair hoofddocent TU/e
Hoofdredacteur NTvN
E-mail Meer info

Richard Engeln studeerde en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn promotie in 1991 op een laser spectroscopische studie van moleculen met methylgroepen, was hij bijna twee jaar werkzaam als projectmanager bij de afdeling R & D van Stork X-cel. Daarna bestudeerde hij als postdoc in de groep van Daan Schram aan de TU Eindhoven het transport van waterstofmoleculen in een plasma-expansie. Vanaf 1995 werkte hij in de groep van Gerard Meijer (RUN) aan de ontwikkeling van ultragevoelige absorptiemethoden en eind 1998 keerde hij terug naar de TU/e, waar hij nu werkt als universitair hoofddocent. Zijn onderzoek richt zich onder andere op het gebruik van plasma voor een energie-efficiënte omzetting van kooldioxide en water naar een zogenaamde zonnebrandstof.

Aernout van Enter
Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
E-mail Meer info

Aernout van Enter studeerde theoretische natuurkunde in Groningen en promoveerde daar ook in. Na een aantal jaren buitenslands (Heidelberg, Haifa, Austin) keerde hij weer terug naar Groningen, waar hij tegenwoordig buitengewoon hoogleraar in de mathematische statistische fysica is. Zijn onderzoek beweegt zich  op het grensvlak van de wiskunde ( met name kanstheorie) en de natuurkunde, en hij heeft afwisselend op wis- en natuurkunde-instituten gewerkt. Hij is werkzaam aan het Johann Bernoulli Instituut voor wiskunde en informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Vincent Icke
Hoogleraar Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam
E-mail Meer info

Meer info volgt.

Jeroen Kalkman
Universitair docent TU Delft

E-mail Meer info

Jeroen Kalkman (1975) studeerde experimentele natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie deed hij promotieonderzoek op het instituut voor atoom en molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam aan ‘gecontroleerde spontane emissie in met erbium gedoteerde microfotonische materialen’. In 2005 promoveerde hij op dit onderwerp aan de Universiteit Utrecht. Na twee jaar onderzoek in een industriële omgeving bij Philips Research Eindhoven (NatLab) begon hij in 2008 als post-doc op het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam waar hij werkte aan optische coherentie tomografie. Sinds 2013 werkt hij aan de TU Delft in de afdeling ‘Imaging Physics’ als universitair docent waar zijn focus ligt op het gebied van optische afbeeldingstechnieken gebaseerd op laag coherente interferometrie.

Bart Klarenaar
Promovendus TU/e

E-mail Meer info

Bart Klarenaar studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Onder begeleiding van Richard Engeln is hij nu bezig met zijn promotieonderzoek naar een efficiënte productie van brandstof uit CO2, met behulp van groene energie. Verder is hij bestuurslid van VENI, de Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs, waarbij hij als hoofdredacteur artikelen schrijft, controleert en opmaakt voor het verenigingsblad.

Herman de Lang
Functie
E-mail Meer info

Herman de Lang promoveerde in Nijmegen op een onderwerp uit de vaste-stoffysica. Hij was oprichter-directeur van het toenmalige InnovatieCentrum Rijnpoort te Rotterdam en werkte - na een korte periode als toegevoegd medewerker aan het Nederlandse Octrooi Bureau - als diplomaat (Technisch-Wetenschappelijke Raad) aan de ambassades te Tokio en Parijs.

Erik LangereisErik Langereis
Research development officer, FOM-instituut DIFFER
E-mail Meer info

Erik Langereis (1979) studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Aansluitend promoveerde hij in de groep van Kessels op onderzoek naar de depositiemethode atomaire laagdepositie (ALD). Na 3 jaar werkzaam te zijn geweest als outreach-coördinator bij het departement Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht, werkt hij momenteel bij het instituut DIFFER als research development officer. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de versterking en ontwikkeling van funderend energieonderzoek rondom de thema's solar fuels en kernfusie.

Marco van Leeuwen
Onderzoeker Nikhef
E-mail Meer info

Marco van Leeuwen is onderzoeker bij Nikhef en de Universiteit Utrecht en doet onderzoek aan de sterke wisselwerking in hoogenergetische botsingen van zware atoomkernen in de Large Hadron Collider van CERN, waarin een quark-gluonplasma wordt gevormd. Marco studeerde materiaalkunde aan de TU Delft, promoveerde in de natuurkunde bij Nikhef/Universiteit Utrecht op onderzoek aan de productie van mesonen met strange- en charmquarks in loodbotsingen bij de SPS van CERN. Hij heeft daarna als postdoc bij Lawrence Berkeley National Laboratory metingen verricht aan kernbotsingen bij de Relativistic Heavy Ion Collider in Brookhaven. Zijn huidige onderzoek richt zich op jet-productie in loodkernbotsingen in de LHC, met de ALICE-detector.

PietFrans van Lunteren

Functie
E-mail Meer info

Meer info volgt.

Tim MarcusTim Marcus

UHD Fysica en Medische Technologie VUMC, Amsterdam
E-mail Meer info

Meer info volgt

Hans MullerHans Muller


E-mail Meer info

Hans Muller (1956) inventariseerde het archief van H.A. Lorentz en studeerde Theoretische Natuurkunde en Algemene Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij promoveerde in de Moleculaire Biofysica. Hij ondersteunde te Rome het BeppoSAX-satellietproject van de Stichting Ruimte Onderzoek Nederland en werkte onder meer als postdoc radiologie bij het Radboud Ziekenhuis aan de automatische herkenning van borstkanker. Hij publiceerde op diverse gebieden en was leraar wis- en natuurkunde in het voortgezet onderwijs.

Jacco de PooterJacco de Pooter
Scientist bij VSL
E-mail Meer info

Meer info volgt 

PietGerard van Rooij
Onderzoeker DIFFER
E-mail Meer info

Gerard van Rooij studeerde technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en verrichtte zijn promotieonderzoek aan het FOM-Instituut AMOLF op het gebied van instrumentele ontwikkeling voor massaspectrometrie. Sinds 2002 onderzoekt hij de plasmafysische aspecten van de wisselwerking tussen plasma en oppervlakken in fusiereactoren. Dit onderzoek vindt plaats binnen het FOM-Instituut DIFFER alsook bij de belangrijkste internationale fusie-experimenten. Hij geeft colleges aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Chinese Sichuan University. 

Wilfried van SarkWilfried van Sark
Associate professor, Universiteit Utrecht
E-mail Meer info

Wilfried van Sark (1958) studeerde experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft zijn afstudeerwerk aan I-V-metingen aan zonnecellen aan het AMOLF verricht (1985). Hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1989 op III-V-zonnecellen gemaakt met metaalorganische chemische dampepitaxie. Daarna werkte hij 7 jaar als postdoc aan de Universiteit Utrecht, waar hij amorf silicium zonnecelonderzoek deed met plasmadepositie. Na een periode als universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, was hij van 1999-2002 verbonden aan de Universiteit Utrecht waar hij spectroscopie van nanokristallen heeft onderzocht. Vanaf 2002 was hij universitair docent in de groep Natuurwetenschap en Samenleving aan de Universiteit Utrecht en hield hij zich bezig met performance van zonne-energiesystemen, economische en milieu-analyses, maar ook met de luminescente zonneconcentrator. Sinds begin 2012 is de groep actief in de Faculteit Geowetenschappen, waar hij inmiddels als universitair hoofddocent naast continuering van het eerdere onderzoek nu ook aan de slag is met smart grids en voorspellen van zonne-energieopbrengsten.

Wilfried van SarkFrans Snik

Astronomische instrumentatie, Sterrewacht Leiden
E-mail Meer info

Frans Snik (1979) studeerde Technische Natuurkunde aan de TU/e en promoveerde in de Sterrenkunde aan de UU. Hij is nu werkzaam aan de Sterrewacht Leiden van de Universiteit Leiden. Frans is gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van instrumentatie voor het nauwkeurig meten van polarisatie. Met polarimeters op grote telescopen in Chili meet hij magneetvelden van sterren en atmosfeereigenschappen van exoplaneten. Hij past soortgelijke instrumenten ook toe op onze eigen aardatmosfeer. Met het iSPEX-project won zijn team in 2012 de Academische Jaarprijs. In juli 2013 hebben duizenden Nederlanders met de iSPEX-spectropolarimeter op hun smartphone metingen uitgevoerd aan fijnstof in de lucht. Deze metingen hoopt Frans in de toekomst te vergelijken met telescoopobservaties van aardachtige exoplaneten.

PietKristiaan Temst
Hoogleraar aan de KU Leuven
E-mail Meer info

Kristiaan Temst heeft zijn studie fysica gedaan aan de KU Leuven. Tijdens zijn doctoraalonderzoek (over röntgendiffractie aan metallische superroosters) is hij gedurende enkele maanden gastonderzoeker geweest aan de Vrije Universiteit Amsterdam (in de groep van Prof. Ronald Griessen) en aan de University of California-San Diego (groep van Professor Ivan K. Schuller). Na zijn doctoraat in 1994 heeft hij zijn werkterrein verlegd naar magnetische nanostructuren en is hij zich gaan toeleggen op het gebruik van synchrotronstraling en neutronenbundels voor het bepalen van de samenhang tussen structurele, supergeleidende en magnetische eigenschappen van dunne films.  Tezamen met collega André Vantomme geeft hij leiding aan de nucleaire-vaste stofonderzoeksgroep binnen het Instituut voor Kern- en Stralingsfysica. 

studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Na het doctoraal examen vervulde hij zijn 
vervangende militaire dienstplicht op het KNMI, gevolgd door een 
promotieonderzoek op hetzelfde instituut. Na twee post-doc posities elders, 
de eerste in de Space and Atmospheric Physics Group van Imperial College 
in Londen en de tweede in de afdeling Fysische Oceanografie van het NIOZ 
op Texel, keerde hij terug naar het KNMI. Hij heeft zich hier beziggehouden 
met verschillende onderwerpen, zoals de algemene grootschalige circulatie 
in de atmosfeer, de ontwikkeling van weersystemen en de laatste jaren 
met data-assimilatie. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de afdeling
Weer-Onderzoek. Zijn werk aan data-assimilatie concentreert zich rond het
gebruik van radar-data bij de initialisatie van regionale weersvoorspelmodellen.studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het doctoraal examen vervulde hij zijn vervangende militaire dienstplicht op het KNMI, gevolgd door een promotieonderzoek op hetzelfde instituut. Na twee post-doc posities elders, de eerste in de Space and Atmospheric Physics Group van Imperial College in Londen en de tweede in de afdeling Fysische Oceanografie van het NIOZ op Texel, keerde hij terug naar het KNMI. Hij heeft zich hier beziggehouden met verschillende onderwerpen, zoals de algemene grootschalige circulatie in de atmosfeer, de ontwikkeling van weersystemen en de laatste jaren met data-assimilatie. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de afdelingWeer-Onderzoek. Zijn werk aan data-assimilatie concentreert zich rond hetgebruik van radar-data bij de initialisatie van regionale weersvoorspelmodellen.
Dirk PoelmanWim Verkley
KNMI
E-mail Meer info

Wim Verkley (1955) studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het doctoraal examen vervulde hij zijn vervangende militaire dienstplicht op het KNMI, gevolgd door een promotieonderzoek op hetzelfde instituut. Na twee post-doc posities elders, de eerste in de Space and Atmospheric Physics Group van Imperial College in Londen en de tweede in de afdeling Fysische Oceanografie van het NIOZ op Texel, keerde hij terug naar het KNMI. Hij heeft zich hier beziggehouden met verschillende onderwerpen, zoals de algemene grootschalige circulatie in de atmosfeer, de ontwikkeling van weersystemen en de laatste jaren met data-assimilatie. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de afdeling Weer-Onderzoek. Zijn werk aan data-assimilatie concentreert zich rond het gebruik van radar-data bij de initialisatie van regionale weersvoorspelmodellen.

BobbyBobby Vos
Student Roadboud Universiteit
E-mail Meer info

Bobby Vos studeert wis- en natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dirk PoelmanHenk Vrielinck
U Gent
E-mail Meer info

Henk Vrielinck (1974) studeerde af als Burgerlijk Natuurkundig ingenieur aan de Universiteit Gent in 1996. Zijn doctoraal- en postdoctoraal onderzoek aan de vakgroep Vastestofwetenschappen richtte zich op het achterhalen van de structuur van optische dopanten in ionaire vaste stoffen (fotografische materialen, vastestoflasers, opslagfosfors voor X-stralen radiografie) met behulp van elektronen-magnetische-resonantietechnieken. Tijdens zijn postdoctorale periode heeft hij zich via studieverblijven aan de Universiteit van Amsterdam (WZI, prof. Dr. T. Gregorkiewicz) ook toegelegd op tijdsgeresolveerde optische spectroscopie. In 2009 werd hij aan de Universiteit Gent als Docent benoemd in de Vakgroep Vastestofwetenschappen, waar hij de onderzoeksgroep Defecten in Halfgeleiders leidt en de Fourier-transform infraroodspectroscopie en deep-level transient spectroscopy opstellingen beheert.