Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 89-09

Het septembernummer is uit!

Moleculen simuleren door hun elektronenwolk te gen

Op de foto zijn twee ‘kunstmatige’ atomen te zien die aan elkaar gekoppeld zijn. Lees het bijbehorende verhaal in het septembernummer van het NTvN.

Vorige Volgende

Redactie

De redactie van het NTvN bestaat uit de volgende personen:

Joost BakkerJoost Bakker
Universitair hoofddocent en onderzoeker RUN
E-mail Meer info

Joost Bakker studeerde Natuurkunde aan de UvA in 1998, en promoveerde in 2004 aan de Radboud Universiteit op structuurbepaling van modelsystemen voor eiwitten aan de hand van infraroodspectroscopie. Na postdocs in Berlijn en Parijs kwam hij in dienst als wetenschappelijk medewerker van het toenmalige FOM instituut Rijnhuizen, en verhuisde in 2013 met de vrije elektronen laser FELIX mee naar Nijmegen waar hij werkzaam is als universitair hoofddocent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich op het op moleculair niveau begrijpen van heterogene catalytische reacties door de interacties tussen simpele moleculen met clusters van overgangsmetaalatomen als model voor de catalysatoren te bestuderen.

Tom BeumerTom Beumer
Gepensioneerd als Systems Engineer bij ELITechGroup BV
E-mail Meer info

Tom Beumer (Amsterdam, 1954) is na een studie technische natuurkunde aan de TU/e gepromoveerd aan de medische faculteit van de Radboud Universiteit op een proefschrift over het ontwikkelen van een labelvrije, optische methode voor celklassificatie en -groei in gezond en maligne beenmerg m.b.t flow cytometry, toen nog een amper ontwikkelde technologie in dit veld. Tot aan zijn pensioen heeft hij in diverse rollen en in een vooral internationale context meegewerkt aan het ontwikkelen van technologie t.b.v instrumentatie voor klinische chemische, moleculaire en immunochemische diagnostiek op basis van humane lichaamsvloeistoffen in bloedbank- en ziekenhuislaboratoria maar ook voor gebruik thuis ('sneltesten'). Hij is hierbij voor ruim 150 fysische afstudeerders op hbo- en universitair nivo uit 'het Eindhovense' die binnen onze laboratoria hun afstudeeronderzoek deden opgetreden als bedrijfsbegeleider.

Rob van den BergRob van den Berg

Manager Gasification Technologies at Air Products
E-mail Meer info

Rob van den Berg werkt bij Air Products en is daarnaast wetenschapsjournalist en wetenschapshistoricus. Hij schrijft voor NRC Handelsblad en publiceerde biografieën van J.D. van der Waals (2007) en George Gamow (2010). In 2021 verschijnt zijn biografie van de Nederlandse scheikundige en Nobelprijswinnaar J.H. van het Hoff.

Kristian Blom

Promovendus in Göttingen
E-mail Meer info

Kristian Blom behaalde zijn bachelor in nanobiologie aan de TU Delft. Daarna voltooide hij zijn master in theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Oxford (UK). Voor zijn doctoraat ging hij naar de groep Mathematische bioFysica aan het Max Planck Instituut voor Multidisciplinaire Wetenschappen in Göttingen (DE), waar hij onderzoek verrichtte naar de rol van paarcorrelaties in veel-lichaamssystemen. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker in dezelfde groep, waar hij onderzoek doet naar de rol van paarcorrelaties in niet-evenwichtsdynamica van veel-lichamensystemen.

SébastianSébastian de Bone

Promovendus QuTech en QuSoft
E-mail Meer info

Sébastian de Bone is promovendus aan de TU Delft (QuTech) en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (QuSoft) in Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de theoretische mogelijkheden van quantumcomputers waarvan de qubits zich niet op dezelfde chip bevinden, maar via optische kanalen zijn verstrengeld. Sébastian is afgestudeerd in Applied Physics aan de Universiteit Twente. Voor zijn afstudeerscriptie heeft hij theoretisch onderzoek gedaan naar transporteigenschappen van specifieke typen ferromagnetische Josephsonjuncties. In het verleden was hij werkzaam bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in Den Haag.

GianlucaGianluca de Bruin

Afgestudeerd aan de TU Delft
E-mail Meer info

Gianluca de Bruin heeft een bachelor technische natuurkunde en master applied physics afgerond aan de TU Delft en heeft altijd geprobeerd zich verder te ontwikkelen met verschillende nevenactiviteiten. Tussen zijn bachelor en master heeft hij als Chief Strategy in een studententeam van 25 studenten genaamd Eco-Runner Team Delft 's werelds meest efficiënte waterstofauto ontworpen en gebouwd. Hiernaast is hij een bestuurslid geweest van Honours Programma Delft. In zijn master ging hij op uitwisseling naar Noorwegen en heeft hij gestudeerd aan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU). Bovendien was hij geselecteerd voor de ASML Technology Scholarship en heeft hij zich daarmee verder ontwikkeld op persoonlijk en professioneel vlak. Tijdens zijn masterthesis in de Transportverschijnselen-groep in Delft heeft hij onderzoek gedaan naar de dispersie van vervuilende stoffen in stedelijke gebieden door middel van computational fluid dynamics (CFD). Op dit moment is hij op zoek naar een baan en klaar voor zijn nieuwe uitdaging!

RoelandRoeland Boot
Docent natuurkunde
E-mail Meer info

Roeland Boot is docent natuurkunde en geeft les op het Thorbecke VO te Rotterdam aan de bovenbouw havo en vwo. 

Kasper van Dam

Space weather scientist, KNMI
E-mail Meer info

Kasper van Dam studeerde sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en deed promotieonderzoek naar cosmic rays bij het Nikhef. Momenteel is hij space weather scientist bij het KNMI.

Eduard Driessen

Experimenteel fysicus, IRAM

E-mail Meer info

Eduard Driessen (1979) is experimenteel fysicus. Hij studeerde technische natuurkunde in Delft en promoveerde in Leiden (2009). Na postdocs in Delft en Grenoble werkt hij nu bij het Institut de Radioastronomie Millimétrique in Grenoble, waar hij het onderzoek naar en de ontwikkeling van supergeleidende detectoren voor millimetergolven leidt.

Aernout van Enter
Emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
E-mail Meer info

Aernout van Enter studeerde theoretische natuurkunde in Groningen en promoveerde daar ook in. Na een aantal jaren buitenslands (Heidelberg, Haifa, Austin) keerde hij weer terug naar Groningen, waar hij tegenwoordig emeritus hoogleraar in de mathematische statistische fysica is. Zijn onderzoek beweegt zich op het grensvlak van de wiskunde ( met name kanstheorie) en de natuurkunde, en hij heeft afwisselend op wis- en natuurkunde-instituten gewerkt. Hij is werkzaam aan het Johann Bernoulli Instituut voor wiskunde en informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Maricke Flierman
Promovendus Nikhef 
E-mail Meer info

Maricke Flierman besloot zich tijdens haar bachelor Bèta-Gamma aan de Universiteit van Amsterdam te specialiseren in natuurkunde. Ze vervolgde haar studie, ook in Amsterdam, met een master in de richting van kosmologie en deeltjesfysica (GRAPPA) waarin ze onderzoek deed naar de elektrozwakke fase-overgang in het heel vroege heelal. Momenteel doet zij promotieonderzoek op het Nikhef naar donkere materie.

Yannick Fritschy
Wetenschapsjournalist en hoofdredacteur NTvN
E-mail Meer info

Meer Yannick Fritschy studeerde in 2014 af in de theoretische natuurkunde aan de UvA, via het mastertraject wetenschapscommunicatie. Eerder behaalde hij de bachelors natuur- en sterrenkunde en klassieke talen. Hij werkt drie dagen per week als redacteur bij de Nederlandstalige editie van het populairwetenschappelijke tijdschrift New Scientist. Daarnaast schrijft hij voor diverse andere media, met name het tijdschrift KIJK. Verder heeft hij als wetenschapsredacteur gewerkt voor Folia, het medium van de UvA. Ook heeft hij meerdere populairwetenschappelijke boeken geschreven; onder andere Ruimtetijd, een pocketboek over de relativiteitstheorie. Sinds maart 2021 is hij hoofdredacteur van NTvN.

Vincent Icke
Hoogleraar UL en beeldend kunstenaar
E-mail Meer info

Vincent Icke is hoogleraar astrofysica aan de Universiteit Leiden en beeldend kunstenaar. 

Jeroen Kalkman
Universitair docent TU Delft

E-mail Meer info

Jeroen Kalkman (1975) studeerde experimentele natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie deed hij promotieonderzoek op het instituut voor atoom en molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam aan ‘gecontroleerde spontane emissie in met erbium gedoteerde microfotonische materialen’. In 2005 promoveerde hij op dit onderwerp aan de Universiteit Utrecht. Na twee jaar onderzoek in een industriële omgeving bij Philips Research Eindhoven (NatLab) begon hij in 2008 als post-doc op het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam waar hij werkte aan optische coherentie tomografie. Sinds 2013 werkt hij aan de TU Delft in de afdeling ‘Imaging Physics’ als universitair docent waar zijn focus ligt op het gebied van optische afbeeldingstechnieken gebaseerd op laag coherente interferometrie.

PietFrans van Lunteren

Wetenschapshistoricus VU en Leiden
E-mail Meer info

Meer info volgt.

Willeke MulderWilleke Mulder
Promovendus Sterrewacht Leiden
E-mail Meer info

Na de bachelor en master Sterrenkunde in Groningen bevindt Willeke zich nu in de optical/infrared astronomy instrumentation group, onderdeel van de Sterrewacht in Leiden. Als promovendus gaat ze op zoek naar biosignalen van het leven. Om signalen te kunnen observeren is er eerst een instrument nodig die de signalen kan detecteren. Om deze te kunnen maken doet Willeke onderzoek naar het meten van de polarisatie van licht. In dit geval, zal het instrument gaan kijken naar de weerkaatsing van licht op het aardoppervlak. Met een beter begrip voor de signalen van leven die we vinden op aarde, kunnen ze het instrument de ruimte in sturen om te gaan kijken naar leven op planeten buiten ons zonnestelsel.

Hans MullerHans Muller
Digitaal conservator en Wikipedian in residence (UL)
E-mail Meer info

Hans Muller (1956) inventariseerde het archief van H.A. Lorentz en studeerde Theoretische Natuurkunde en Algemene Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij promoveerde in de Moleculaire Biofysica. Hij ondersteunde te Rome het BeppoSAX-satellietproject van de Stichting Ruimte Onderzoek Nederland en werkte onder meer als postdoc radiologie bij het Radboud Ziekenhuis aan de automatische herkenning van borstkanker. Hij publiceerde op diverse gebieden en was leraar wis- en natuurkunde in het voortgezet onderwijs.

Jan Paul PenningJan Paul Penning
Principal scientist bij Tata Steel
E-mail Meer info

Jan Paul Penning (1966) studeerde scheikunde in Groningen en rondde daar ook zijn promotieonderzoek af op het gebied van supersterke kunststofvezels. Na diverse banen in de chemische industrie werkt Jan Paul sinds 2004 bij Tata Steel aan de ontwikkeling en verbetering van coatings voor staal zonder gebruik van schadelijke stoffen. Naast de scheikunde heeft hij een brede belangstelling voor natuurkunde, meteorologie, astronomie, ruimtevaart en de verschijnselen van 't vrije veld.

Jacco de PooterJacco de Pooter
Scientist bij VSL
E-mail Meer info

Meer info volgt 

PietGerard van Rooij

Hoogleraar UM en TU/e, onderzoeker DIFFER

E-mail Meer info

Gerard van Rooij is hoogleraar bij de Faculty of Science & Engineering van de Universiteit van Maastricht, waar hij onderzoek doet naar plasmachemie in de context van verduurzamen van de chemische industrie. Daarnaast is hij verbonden aan DIFFER en de Universiteit van Eindhoven, waar hij fundamentele molecuulfysische aspecten van plasmachemie bestudeert. Hij behaalde zijn MSc in Physics aan de Technische Universiteit Eindhoven (specialisatie Plasma Physics) en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek naar macromoleculaire massaspectrometrie dat hij uitvoerde bij AMOLF. Bij DIFFER bestudeerde hij aanvankelijk de rol van plasmachemie binnen haar unieke apparaten voor plasma-oppervlakte-interactiestudies alsook bij de grote internationale faciliteiten voor fusieonderzoek. Sinds 2012 onderzoekt hij plasma-activering van chemische reacties voor de opslag van duurzame energie in chemische potentiële energie.

Wilfried van SarkWilfried van Sark

Full professor, Universiteit Utrecht
E-mail Meer info

Wilfried van Sark (1958) studeerde experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft zijn afstudeerwerk aan I-V-metingen aan zonnecellen bij AMOLF verricht (1985). Hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1989 op III-V-zonnecellen gemaakt met metaalorganische chemische dampepitaxie. Daarna werkte hij 7 jaar als postdoc aan de Universiteit Utrecht, waar hij amorf silicium zonnecelonderzoek deed met plasmadepositie. Na een periode als universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, was hij van 1999-2002 verbonden aan de Universiteit Utrecht waar hij spectroscopie van nanokristallen heeft onderzocht. Vanaf 2002 was hij universitair docent in de groep Natuurwetenschap en Samenleving aan de Universiteit Utrecht en hield hij zich bezig met performance van zonne-energiesystemen, economische en milieu-analyses, maar ook met de luminescente zonneconcentrator. Sinds 2012 is de groep actief als onderdeel van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in de Faculteit Geowetenschappen, waar hij inmiddels als hoogleraar integratie van fotovoltaïsche zonne-energie onderzoek en onderwijs uitvoert.

Wilfried van SarkKlaas Schonenberg

Gepensioneerd docent natuurkunde
E-mail Meer info

Klaas Schonenberg start zijn loopbaan in de jeugdzorg, waarna hij overstapt naar het onderwijs. Negen jaar lang geeft hij leiding aan een door ouders en leerkrachten gestichte school, de Leefwerkschool, en verzorgt de reken- en biologielessen. Daarna volgt hij een opleiding tot leraar natuurkunde eerste graad. Tijdens deze studie gaat hij werken bij het ROC van Amsterdam op de afdeling volwassenenonderwijs voor anderstaligen. Hij geeft daar science en natuurkunde voor hoger opgeleiden. Ook ontwikkelt hij landelijk lesmateriaal voor deze doelgroep. Later wordt hij bij deze afdeling beleidsmedewerker onderwijsinnovatie.Na deze periode keert hij terug naar zijn vakgebied en werkt als docent natuurkunde bij de afdeling Vliegtuigtechnieken van hetzelfde ROC. Naast zijn lessen schrijft hij een lesboek natuurkunde specifiek voor deze opleiding.De laatste 10 jaar van zijn loopbaan is hij verbonden aan het A. Roland Holst College in Hilversum als docent natuurkunde en Big History. Voor dit laatste vak ontwikkelt hij een leerlijn ‘schrijven van een wetenschappelijk artikel’ voor 5 vwo. De eindopdracht is een artikel op basis van literatuuronderzoek. Van de artikelen stelt hij een tijdschrift samen ten behoeve van de leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden. In het schooljaar 2017 ging hij met pensioen.

Michiel ThijssenMichiel Thijssen

Docent natuurkunde vo
E-mail Meer info

Michiel studeerde af in de experimentele natuurkunde (Leiden, 1997), was even FOM-promovendus aan de UvA en werkte 15 jaar in de wetenschappelijke uitgeverij. Als zij-instromer is hij nu eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs.

Dirk PoelmanWim Verkley

KNMI
E-mail Meer info

Wim Verkley (1955) studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het doctoraal examen vervulde hij zijn vervangende militaire dienstplicht op het KNMI, gevolgd door een promotieonderzoek op hetzelfde instituut. Na twee post-doc posities elders, de eerste in de Space and Atmospheric Physics Group van Imperial College in Londen en de tweede in de afdeling Fysische Oceanografie van het NIOZ op Texel, keerde hij terug naar het KNMI. Hij heeft zich hier beziggehouden met verschillende onderwerpen, zoals de algemene grootschalige circulatie in de atmosfeer, de ontwikkeling van weersystemen en de laatste jaren met data-assimilatie. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de afdeling Weer-Onderzoek. Zijn werk aan data-assimilatie concentreert zich rond het gebruik van radar-data bij de initialisatie van regionale weersvoorspelmodellen.

BobbyHugo Matthieu Visser

Gepensioneerd scientist
E-mail Meer info

Hugo Matthieu Visser (Veenendaal, 1969) studeerde experimentele natuurkunde aan de VU met afstudeerwerk bij AMOLF. In 1996 promoveerde hij op ultrasnelle laserspectroscopie aan fotosynthese. Daarna was hij senior scientist bij Philips Research Eindhoven en Cambridge, VK tot zijn vroegpensioen in 2020. Daarnaast is / was hij actief als schrijver over toegepaste natuurkunde, in het bijzonder op LinkedIn.

BobbyBobby Vos

Student Radboud Universiteit
E-mail Meer info

Bobby Vos studeerde wis- en natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij promovendus aan de University of Cambridge bij de afdeling History and Philosophy of Science.

Dirk PoelmanHenk Vrielinck
U Gent
E-mail Meer info

Henk Vrielinck (1974) studeerde af als Burgerlijk Natuurkundig ingenieur aan de Universiteit Gent in 1996. Zijn doctoraal- en postdoctoraal onderzoek aan de vakgroep Vastestofwetenschappen richtte zich op het achterhalen van de structuur van optische dopanten in ionaire vaste stoffen (fotografische materialen, vastestoflasers, opslagfosfors voor X-stralen radiografie) met behulp van elektronen-magnetische-resonantietechnieken. Tijdens zijn postdoctorale periode heeft hij zich via studieverblijven aan de Universiteit van Amsterdam (WZI, prof. Dr. T. Gregorkiewicz) ook toegelegd op tijdsgeresolveerde optische spectroscopie. In 2009 werd hij aan de Universiteit Gent als Docent benoemd in de Vakgroep Vastestofwetenschappen, waar hij de onderzoeksgroep Defecten in Halfgeleiders leidt en de Fourier-transform infraroodspectroscopie en deep-level transient spectroscopy opstellingen beheert.

studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Na het doctoraal examen vervulde hij zijn 
vervangende militaire dienstplicht op het KNMI, gevolgd door een 
promotieonderzoek op hetzelfde instituut. Na twee post-doc posities elders, 
de eerste in de Space and Atmospheric Physics Group van Imperial College 
in Londen en de tweede in de afdeling Fysische Oceanografie van het NIOZ 
op Texel, keerde hij terug naar het KNMI. Hij heeft zich hier beziggehouden 
met verschillende onderwerpen, zoals de algemene grootschalige circulatie 
in de atmosfeer, de ontwikkeling van weersystemen en de laatste jaren 
met data-assimilatie. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de afdeling
Weer-Onderzoek. Zijn werk aan data-assimilatie concentreert zich rond het
gebruik van radar-data bij de initialisatie van regionale weersvoorspelmodellen.studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het doctoraal examen vervulde hij zijn vervangende militaire dienstplicht op het KNMI, gevolgd door een promotieonderzoek op hetzelfde instituut. Na twee post-doc posities elders, de eerste in de Space and Atmospheric Physics Group van Imperial College in Londen en de tweede in de afdeling Fysische Oceanografie van het NIOZ op Texel, keerde hij terug naar het KNMI. Hij heeft zich hier beziggehouden met verschillende onderwerpen, zoals de algemene grootschalige circulatie in de atmosfeer, de ontwikkeling van weersystemen en de laatste jaren met data-assimilatie. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de afdelingWeer-Onderzoek. Zijn werk aan data-assimilatie concentreert zich rond hetgebruik van radar-data bij de initialisatie van regionale weersvoorspelmodellen.

Robert Jan van Wijk
Groepsleider bij ASML
E-mail Meer info

Robert Jan van Wijk promoveerde in Utrecht op een onderwerp in de vastestof-fysica (tijdsopgeloste optische spectroscopie aan fononen in en onder planaire lichtgeleiders). Daarna werkte hij 11 jaar bij Akzo Nobel Research in Arnhem, onder meer aan vloeibaar-kristallijne zijketenpolymeren voor herschrijfbare optische dataopslag, de relatie tussen de fysische structuur en eigenschappen van PET-garens en online Ramanspectroscopie in productieprocessen. In 2001 ging hij naar ASML in Veldhoven. Daar leidde hij groepen die verantwoordelijk waren voor verschillende sensoren en optische modules in de lithografische scanner. Op het moment is hij binnen Development & Engineering groepsleider Data Science. In zijn vrije tijd is hij sportvlieger (Cessna 172).

Anne-Marije Zwerver
Promovendus bij QuTEch
E-mail Meer info

Anne-Marije Zwerver combineerde de bachelors technische natuurkunde en technische bestuurskunde aan de TU Delft, maar besloot daarna dat haar hart bij de natuurkunde lag. Na het afronden van een master, tevens in technische natuurkunde, werkte ze een jaar bij een start-up gericht op duurzame energie. Hierna besloot ze terug te keren naar de universiteit voor een promotieonderzoek bij QuTech in Delft. Hier doet zij onderzoek naar de mogelijkheid om quantumcomputers te maken met elektronen als bouwstenen. Anne-Marije maakt natuurkunde graag toegankelijk voor een breed publiek en heeft hiertoe onder andere een verdiepingsprogramma voor middelbare scholieren opgezet op het gebied van quantumcomputers.