Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 86-10

Het oktobernummer is uit!

Uurwerken van atomen en licht

In het artikel van Jeroen Koelemeij worden diverse atoomklokken besproken. Foto: Jeroen Koelemeij

Vorige Volgende

Redactie

De redactie van het NTvN bestaat uit de volgende personen:

LodewijkLodewijk Arntzen
Physics Lecturer, De Haagse Hogeschool
E-mail Meer info

Meer info volgt.

Joost BakkerJoost Bakker
Docent en onderzoeker RUN
E-mail Meer info

Joost Bakker studeerde Natuurkunde aan de UvA in 1998, en promoveerde in 2004 aan de Radboud Universiteit op structuurbepaling van modelsystemen voor eiwitten aan de hand van infraroodspectroscopie. Na postdocs in Berlijn en Parijs kwam hij in dienst als wetenschappelijk medewerker van het toenmalige FOM instituut Rijnhuizen, en verhuisde in 2013 met de vrije elektronen laser FELIX mee naar Nijmegen waar hij sindsdien werkzaam is als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich op het op moleculair nivo begrijpen van heterogene catalytische reacties door de interacties tussen simpele moleculen met clusters van overgangsmetaalatomen als model voor de catalysatoren te bestuderen.

Rob van den BergRob van den Berg
Manager Gasification Technologies at Shell China Ltd
E-mail Meer info

Rob van den Berg werkt bij Shell en is daarnaast wetenschapsjournalist. Hij schrijft onder meer voor NRC Handelsblad en NWT Magazine. Hij publiceerde twee boeken in de serie De Wetenschappelijke Biografie van Veen, over J.D. van der Waals en George Gamow.

 Claud Biemans

www.frontlinie.nl

E-mail Meer info

Meer info volgt.

RoelandSébastian de Bone
Projectmedewerker Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
E-mail Meer info

Sébastian de Bone is promovendus aan de TU Delft (QuTech) en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (QuSoft) in Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de theoretische mogelijkheden van quantumcomputers waarvan de qubits zich niet op dezelfde chip bevinden, maar via optische kanalen zijn verstrengeld. Sebastian is afgestudeerd in Applied Physics aan de Universiteit Twente. Voor zijn afstudeerscriptie heeft hij theoretisch onderzoek gedaan naar transporteigenschappen van specifieke typen ferromagnetische Josephsonjuncties. In het verleden was hij werkzaam bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in Den Haag.

RoelandRoeland Boot
Docent natuurkunde
E-mail Meer info

Roeland Boot is docent natuurkunde en geeft les op het Thorbecke VO te Rotterdam aan de bovenbouw havo en vwo. 

RoelandSteven Bos
Promovendus Universiteit Leiden
E-mail Meer info

Steven Bos studeerde sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en zal in september 2017 beginnen aan zijn promotieonderzoek. Tijdens zijn master heeft hij zich onder andere bezig gehouden met onderzoek naar roterende gas- en stofschijven rondom zich nog vormende sterren. In zijn afstudeeronderzoek heeft hij een code ontwikkeld waarmee met hoge precisie optische systemen gesimuleerd kunnen worden om polarisatie foutjes op te sporen. Tijdens zijn promotieonderzoek zal hij zich bezig houden met de ontwikkeling van astronomische instrumentatie om planeten rondom andere sterren op te sporen en karakteriseren.

Kasper van Dam

Promovendus, Nikhef
E-mail Meer info

Kasper van Dam studeerde sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Na een project over (een gedeelte van) de datareductie van de Gaia-ruimtetelescoop studeerde hij af op een onderzoek met als doel ionospherische verstoring te filteren uit laag-frequente radio-observaties. Momenteel doet hij promotieonderzoek naar cosmic rays bij het Nikhef.

Stijn Debackere

Promovendus, Universiteit Leiden
E-mail Meer info

Stijn Debackere is doctoraatsstudent aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar hoe de vorming van sterrenstelsels ons misleidt bij het voorspellen van het onderliggende kosmologische model van het heelal. Donkere energie doet het heelal sneller uitdijen, maar dit proces heeft pas recent (kosmologisch gezien) overgenomen van de zwaartekracht (en dus donkere materie). Om meer te weten te komen over de eigenschappen van donkere energie, willen we de geschiedenis van deze uitdijing bepalen. Dit kunnen we doen door te kijken naar hoe de verdeling van materie in het heelal verandert in te tijd. Het vormen van sterrenstelsels gaat echter gepaard met het uitdrijven van gas door supermassieve zwarte gaten op enorm grote schalen. Het uitdrijven van deze materie kan dan verward worden met de onderliggende kosmologische expansie. We moeten deze processen van elkaar kunnen onderscheiden als we meer willen leren over de donkere kant van het heelal.

Menno van Dijk

Team Leader Flow Assurance, Shell Amsterdam
E-mail Meer info

Menno van Dijk studeerde experimentele natuurkunde aan de UniversiteitUtrecht. Daar promoveerde hij in 1986. Datzelfde jaar trad hij in dienstbij Shell in het toenmalige KSLA. Hij heeft verschillende onderzoeks- en adviesfuncties vervuld met fysische chemie als de rode draad. Momenteel is hij teamleider Flow Assurance bij Shell Technology Centre, Amsterdam.Deze discipline houdt zich bezig met de ongestoorde productie van gas en olie, dat wil zeggen zonder verstoppingen en zonder ongewenste meer-faseverschijnselen.

Eduard Driessen

Experimenteel fysicus, CEA-Grenoble
E-mail Meer info

Eduard Driessen (1979) is experimenteel fysicus. Hij studeerde technische natuurkunde in Delft en promoveerde in Leiden (2009). Na postdocs in Delft en Grenoble werkt hij nu bij het Institut de Radioastronomie Millimétrique in Grenoble, waar hij het onderzoek naar en de ontwikkeling van supergeleidende detectoren voor millimetergolven leidt.

Aernout van Enter
Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
E-mail Meer info

Aernout van Enter studeerde theoretische natuurkunde in Groningen en promoveerde daar ook in. Na een aantal jaren buitenslands (Heidelberg, Haifa, Austin) keerde hij weer terug naar Groningen, waar hij tegenwoordig buitengewoon hoogleraar in de mathematische statistische fysica is. Zijn onderzoek beweegt zich  op het grensvlak van de wiskunde ( met name kanstheorie) en de natuurkunde, en hij heeft afwisselend op wis- en natuurkunde-instituten gewerkt. Hij is werkzaam aan het Johann Bernoulli Instituut voor wiskunde en informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Vincent Icke
Hoogleraar Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam
E-mail Meer info

Meer info volgt.

Jeroen Kalkman
Universitair docent TU Delft

E-mail Meer info

Jeroen Kalkman (1975) studeerde experimentele natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie deed hij promotieonderzoek op het instituut voor atoom en molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam aan ‘gecontroleerde spontane emissie in met erbium gedoteerde microfotonische materialen’. In 2005 promoveerde hij op dit onderwerp aan de Universiteit Utrecht. Na twee jaar onderzoek in een industriële omgeving bij Philips Research Eindhoven (NatLab) begon hij in 2008 als post-doc op het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam waar hij werkte aan optische coherentie tomografie. Sinds 2013 werkt hij aan de TU Delft in de afdeling ‘Imaging Physics’ als universitair docent waar zijn focus ligt op het gebied van optische afbeeldingstechnieken gebaseerd op laag coherente interferometrie.

Herman de Lang
Functie
E-mail Meer info

Herman de Lang promoveerde in Nijmegen op een onderwerp uit de vaste-stoffysica. Hij was oprichter-directeur van het toenmalige InnovatieCentrum Rijnpoort te Rotterdam en werkte - na een korte periode als toegevoegd medewerker aan het Nederlandse Octrooi Bureau - als diplomaat (Technisch-Wetenschappelijke Raad) aan de ambassades te Tokio en Parijs.

Erik LangereisAnneke de Leeuw
Hoofdredacteur NTvN
E-mail Meer info

Anneke de Leeuw studeerde in 1973 af in de experimentele natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in 1979 en ging daarna lesgeven. Ze gaf les in de vakken natuurkunde, anw en nlt. Ook was ze een aantal jaren betrokken bij het ontwikkelen van eindexamenopgaven. Voor het vak nlt ontwikkelt ze lesmateriaal o.a. de module "Queeste naar entropie" Tevens is ze lid van de commissie-Nieuwe Natuurkunde.

Marco van Leeuwen
Onderzoeker Nikhef
E-mail Meer info

Marco van Leeuwen is onderzoeker bij Nikhef en de Universiteit Utrecht en doet onderzoek aan de sterke wisselwerking in hoogenergetische botsingen van zware atoomkernen in de Large Hadron Collider van CERN, waarin een quark-gluonplasma wordt gevormd. Marco studeerde materiaalkunde aan de TU Delft, promoveerde in de natuurkunde bij Nikhef/Universiteit Utrecht op onderzoek aan de productie van mesonen met strange- en charmquarks in loodbotsingen bij de SPS van CERN. Hij heeft daarna als postdoc bij Lawrence Berkeley National Laboratory metingen verricht aan kernbotsingen bij de Relativistic Heavy Ion Collider in Brookhaven. Zijn huidige onderzoek richt zich op jet-productie in loodkernbotsingen in de LHC, met de ALICE-detector.

PietFrans van Lunteren

Functie
E-mail Meer info

Meer info volgt.

Willeke MulderWilleke Mulder
Promovendus Sterrewacht Leiden
E-mail Meer info

Na de bachelor en master Sterrenkunde in Groningen bevindt Willeke zich nu in de optical/infrared astronomy instrumentation group, onderdeel van de Sterrewacht in Leiden. Als promovendus gaat ze op zoek naar biosignalen van het leven. Om signalen te kunnen observeren is er eerst een instrument nodig die de signalen kan detecteren. Om deze te kunnen maken doet Willeke onderzoek naar het meten van de polarisatie van licht. In dit geval, zal het instrument gaan kijken naar de weerkaatsing van licht op het aardoppervlak. Met een beter begrip voor de signalen van leven die we vinden op aarde, kunnen ze het instrument de ruimte in sturen om te gaan kijken naar leven op planeten buiten ons zonnestelsel.

Hans MullerHans Muller
Digitaal conservator en Wikipedian in residence
E-mail Meer info

Hans Muller (1956) inventariseerde het archief van H.A. Lorentz en studeerde Theoretische Natuurkunde en Algemene Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij promoveerde in de Moleculaire Biofysica. Hij ondersteunde te Rome het BeppoSAX-satellietproject van de Stichting Ruimte Onderzoek Nederland en werkte onder meer als postdoc radiologie bij het Radboud Ziekenhuis aan de automatische herkenning van borstkanker. Hij publiceerde op diverse gebieden en was leraar wis- en natuurkunde in het voortgezet onderwijs.

Hans MullerRasa Muller
Promovendus, Nikhef
E-mail Meer info

Rasa Muller volgde de bachelor Bèta-gamma met een major in natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam waarna zij aan dezelfde universiteit een master in de astrodeeltjesfysica afrondde. Momenteel is zij promovendus bij het Nikhef in de KM3NeT neutrino astroparticle physics groep. Haar promotieonderwerp betreft het zoeken naar de bronnen van kosmische neutrino's met behulp van de KM3NeT-telescoop die wordt gebouwd op de bodem van de Middellandse Zee. Rasa vindt het belangrijk om naast haar onderzoek mee te werken aan outreachprojecten om natuurkunde toegankelijk te maken voor het brede publiek.

Jacco de PooterJacco de Pooter
Scientist bij VSL
E-mail Meer info

Meer info volgt 

 PietGerard van Rooij

Hoogleraar UM en TU/e, onderzoeker DIFFER

E-mail Meer info

Gerard van Rooij is hoogleraar bij de Faculty of Science & Engineering van de Universiteit van Maastricht, waar hij onderzoek doet naar plasmachemie in de context van verduurzamen van de chemische industrie. Daarnaast is hij verbonden aan DIFFER en de Universiteit van Eindhoven, waar hij fundamentele molecuulfysische aspecten van plasmachemie bestudeert. Hij behaalde zijn MSc in Physics aan de Technische Universiteit Eindhoven (specialisatie Plasma Physics) en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek naar macromoleculaire massaspectrometrie dat hij uitvoerde bij AMOLF. Bij DIFFER bestudeerde hij aanvankelijk de rol van plasmachemie binnen haar unieke apparaten voor plasma-oppervlakte-interactiestudies alsook bij de grote internationale faciliteiten voor fusieonderzoek. Sinds 2012 onderzoekt hij plasma-activering van chemische reacties voor de opslag van duurzame energie in chemische potentiële energie.

Wilfried van SarkWilfried van Sark

Associate professor, Universiteit Utrecht
E-mail Meer info

Wilfried van Sark (1958) studeerde experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft zijn afstudeerwerk aan I-V-metingen aan zonnecellen aan het AMOLF verricht (1985). Hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1989 op III-V-zonnecellen gemaakt met metaalorganische chemische dampepitaxie. Daarna werkte hij 7 jaar als postdoc aan de Universiteit Utrecht, waar hij amorf silicium zonnecelonderzoek deed met plasmadepositie. Na een periode als universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, was hij van 1999-2002 verbonden aan de Universiteit Utrecht waar hij spectroscopie van nanokristallen heeft onderzocht. Vanaf 2002 was hij universitair docent in de groep Natuurwetenschap en Samenleving aan de Universiteit Utrecht en hield hij zich bezig met performance van zonne-energiesystemen, economische en milieu-analyses, maar ook met de luminescente zonneconcentrator. Sinds begin 2012 is de groep actief in de Faculteit Geowetenschappen, waar hij inmiddels als universitair hoofddocent naast continuering van het eerdere onderzoek nu ook aan de slag is met smart grids en voorspellen van zonne-energieopbrengsten.

Wilfried van SarkKlaas Schonenberg

Gepensioneerd docent natuurkunde
E-mail Meer info

Klaas Schonenberg start zijn loopbaan in de jeugdzorg, waarna hij overstapt naar het onderwijs. Negen jaar lang geeft hij leiding aan een door ouders en leerkrachten gestichte school, de Leefwerkschool, en verzorgt de reken- en biologielessen. Daarna volgt hij een opleiding tot leraar natuurkunde eerste graad. Tijdens deze studie gaat hij werken bij het ROC van Amsterdam op de afdeling volwassenenonderwijs voor anderstaligen. Hij geeft daar science en natuurkunde voor hoger opgeleiden. Ook ontwikkelt hij landelijk lesmateriaal voor deze doelgroep. Later wordt hij bij deze afdeling beleidsmedewerker onderwijsinnovatie.Na deze periode keert hij terug naar zijn vakgebied en werkt als docent natuurkunde bij de afdeling Vliegtuigtechnieken van hetzelfde ROC. Naast zijn lessen schrijft hij een lesboek natuurkunde specifiek voor deze opleiding.De laatste 10 jaar van zijn loopbaan is hij verbonden aan het A. Roland Holst College in Hilversum als docent natuurkunde en Big History. Voor dit laatste vak ontwikkelt hij een leerlijn ‘schrijven van een wetenschappelijk artikel’ voor 5 vwo. De eindopdracht is een artikel op basis van literatuuronderzoek. Van de artikelen stelt hij een tijdschrift samen ten behoeve van de leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden. In het schooljaar 2017 gaat hij met pensioen.

Michiel ThijssenMichiel Thijssen
Docent
E-mail Meer info

Michiel is als natuurkundige afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft een ruime ervaring in de uitgeverswereld. Momenteel is hij docent natuurkunde.

Dirk PoelmanWim Verkley
KNMI
E-mail Meer info

Wim Verkley (1955) studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het doctoraal examen vervulde hij zijn vervangende militaire dienstplicht op het KNMI, gevolgd door een promotieonderzoek op hetzelfde instituut. Na twee post-doc posities elders, de eerste in de Space and Atmospheric Physics Group van Imperial College in Londen en de tweede in de afdeling Fysische Oceanografie van het NIOZ op Texel, keerde hij terug naar het KNMI. Hij heeft zich hier beziggehouden met verschillende onderwerpen, zoals de algemene grootschalige circulatie in de atmosfeer, de ontwikkeling van weersystemen en de laatste jaren met data-assimilatie. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de afdeling Weer-Onderzoek. Zijn werk aan data-assimilatie concentreert zich rond het gebruik van radar-data bij de initialisatie van regionale weersvoorspelmodellen.

studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Na het doctoraal examen vervulde hij zijn 
vervangende militaire dienstplicht op het KNMI, gevolgd door een 
promotieonderzoek op hetzelfde instituut. Na twee post-doc posities elders, 
de eerste in de Space and Atmospheric Physics Group van Imperial College 
in Londen en de tweede in de afdeling Fysische Oceanografie van het NIOZ 
op Texel, keerde hij terug naar het KNMI. Hij heeft zich hier beziggehouden 
met verschillende onderwerpen, zoals de algemene grootschalige circulatie 
in de atmosfeer, de ontwikkeling van weersystemen en de laatste jaren 
met data-assimilatie. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de afdeling
Weer-Onderzoek. Zijn werk aan data-assimilatie concentreert zich rond het
gebruik van radar-data bij de initialisatie van regionale weersvoorspelmodellen.studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het doctoraal examen vervulde hij zijn vervangende militaire dienstplicht op het KNMI, gevolgd door een promotieonderzoek op hetzelfde instituut. Na twee post-doc posities elders, de eerste in de Space and Atmospheric Physics Group van Imperial College in Londen en de tweede in de afdeling Fysische Oceanografie van het NIOZ op Texel, keerde hij terug naar het KNMI. Hij heeft zich hier beziggehouden met verschillende onderwerpen, zoals de algemene grootschalige circulatie in de atmosfeer, de ontwikkeling van weersystemen en de laatste jaren met data-assimilatie. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de afdelingWeer-Onderzoek. Zijn werk aan data-assimilatie concentreert zich rond hetgebruik van radar-data bij de initialisatie van regionale weersvoorspelmodellen.

BobbyBobby Vos
Student Roadboud Universiteit
E-mail Meer info

Bobby Vos studeerde wis- en natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij promovendus aan de University of Cambridge bij de afdeling History and Philosophy of Science.

Dirk PoelmanHenk Vrielinck
U Gent
E-mail Meer info

Henk Vrielinck (1974) studeerde af als Burgerlijk Natuurkundig ingenieur aan de Universiteit Gent in 1996. Zijn doctoraal- en postdoctoraal onderzoek aan de vakgroep Vastestofwetenschappen richtte zich op het achterhalen van de structuur van optische dopanten in ionaire vaste stoffen (fotografische materialen, vastestoflasers, opslagfosfors voor X-stralen radiografie) met behulp van elektronen-magnetische-resonantietechnieken. Tijdens zijn postdoctorale periode heeft hij zich via studieverblijven aan de Universiteit van Amsterdam (WZI, prof. Dr. T. Gregorkiewicz) ook toegelegd op tijdsgeresolveerde optische spectroscopie. In 2009 werd hij aan de Universiteit Gent als Docent benoemd in de Vakgroep Vastestofwetenschappen, waar hij de onderzoeksgroep Defecten in Halfgeleiders leidt en de Fourier-transform infraroodspectroscopie en deep-level transient spectroscopy opstellingen beheert.

Robert Jan van Wijk
Groepsleider bij ASML
E-mail Meer info

Robert Jan van Wijk promoveerde in Utrecht op een onderwerp in de vastestof-fysica (tijdsopgeloste optische spectroscopie aan fononen in en onder planaire lichtgeleiders). Daarna werkte hij 11 jaar bij Akzo Nobel Research in Arnhem, onder meer aan vloeibaar-kristallijne zijketenpolymeren voor herschrijfbare optische dataopslag, de relatie tussen de fysische structuur en eigenschappen van PET-garens en online Ramanspectroscopie in productieprocessen. In 2001 ging hij naar ASML in Veldhoven. Daar leidde hij groepen die verantwoordelijk waren voor verschillende sensoren en optische modules in de lithografische scanner. Op het moment is hij binnen Development & Engineering groepsleider Data Science & Control Algorithms. In zijn vrije tijd is hij sportvlieger (Cessna 172).

Els de Wolf
Hoofdredacteur NTvN
E-mail Meer info

Els de Wolf studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte enige jaren voor Shell International Oil Company voordat zij terugkeerde naar de universiteit en het Nikhef. Haar onderzoek betrof diep-inelastische botsingen in het ZEUS-experiment bij DESY, Hamburg en daarna de zoektocht naar de bronnen van kosmische neutrino's met behulp van neutrinotelescopen in de Middellandse Zee. Zij was enige jaren vice-voorzitter van de NNV. Sinds haar pensionering draagt zij via twee H2020-projecten bij aan het bevorderen van deelname van vrouwen in het natuurkundig onderzoek met name op leidende posities. Onderdeel daarvan is de implementatie van het beleid voor 'Gelijkheid, Diversiteit en Inclusiviteit' in de internationale KM3NeT-collaboratie. Via haar deelname in de publicatiecommissies van ANTARES en KM3NeT is zij - weliswaar op enige afstand - nog steeds betrokken bij de data-analyses van de collaboraties.

Anne-Marije Zwerver
Promovendus bij QuTEch
E-mail Meer info

Anne-Marije Zwerver combineerde de bachelors technische natuurkunde en technische bestuurskunde aan de TU Delft, maar besloot daarna dat haar hart bij de natuurkunde lag. Na het afronden van een master, tevens in technische natuurkunde, werkte ze een jaar bij een start-up gericht op duurzame energie. Hierna besloot ze terug te keren naar de universiteit voor een promotieonderzoek bij QuTech in Delft. Hier doet zij onderzoek naar de mogelijkheid om quantumcomputers te maken met elektronen als bouwstenen. Anne-Marije maakt natuurkunde graag toegankelijk voor een breed publiek en heeft hiertoe onder andere een verdiepingsprogramma voor middelbare scholieren opgezet op het gebied van quantumcomputers.