Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 87-09

Het septembernummer is uit!

Zwart gat eet neutronenster op

Dat het plaatsvond werd al vermoed, maar nu is het ook waargenomen: botsingen tussen zwarte gaten en neutronensterren. Lees er meer over in het septembernummer van het NTvN. Illustratie: Pablo Carlos Budassi (CC BY-SA 4.0). Afbeelding: Carl Knox, OzGrav - Swinburne University

Vorige Volgende

Studentenredactie

De studentenredactie van het NTvN bestaat uit de volgende personen:

 

Gianluca de Bruin
Student TU Delft
E-mail Meer info

Gianluca is derdejaars student Technische Natuurkunde aan de TU te Delft. Hij volgt het Honoursprogramma en loopt nominaal.

June Groothuizen

Student UvA-VU

E-mail Meer info

June Groothuizen is student natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit (joint degree) en volgt het Honoursprogramma.

Eva Groenendijk

Student Universiteit Utrecht
E-mail Meer info

Eva is bezig met een bachelor natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht en ambieert een carrière in astrofysica.

Joost de Kleuver

Student Radboud Universiteit
E-mail Meer info

Meer info volgt.

Marit Nuijten

Student Radboud Universiteit
E-mail Meer info

Marit Nuijten volgt de master Physics and Astronomy aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Binnen deze master doet ze de specialisatie Particle and Astrophysics, aangevuld met een aantal keuzevakken van de Science in Society-track.

Frank Rensen

Student Universiteit Leiden
E-mail Meer info

Frank Rensen studeert sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Hij is hoofdredacteur van het faculteitsblad Leiden Science Magazine en zijn interesse ligt vooral in de astrobiologie.

Thomas Swarts
Student Rijksuniversiteit Groningen
E-mail Meer info

Thomas Swarts heeft de bachelor theoretische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald. Momenteel volgt hij de master Energy and Environmental Sciences en Science Communication waar hij de opgedane kennis in een breed en maatschappelijk kader plaatst.

Iris Rommens
Student Fontys
E-mail Meer info

Iris Rommens studeert technische natuurkunde aan de Fontys in Eindhoven.

Frank de Veld

Student TU Delft
E-mail Meer info

Frank de Veld is masterstudent ruimtevaarttechnologie aan de TU Delft met een focus op astrodynamica en planeetwetenschappen.

Luc Wigbout

Student HHS
E-mail Meer info

Luc Wigbout is student technische natuurkunde aan de TU Delft en heeft een bachelor afgerond aan de Haagse Hogeschool waar hij zich heeft gefocust op nanotechnologie.