Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 89-04

Het aprilnummer is uit!

Snel rekenen met licht

Onderzoekers van AMOLF, University of Pennsylvania en City University of New York hebben een nanostructuur van metamateriaal ontworpen die met behulp van licht complexe wiskundige vergelijkingen kan oplossen. Lees er alles over in het aprilnummer. Illustratie: Ella Maru-studio

Vorige Volgende

Deze pagina bevat een selectie van (delen van) artikelen uit het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Daarnaast plaatsen we indien aanwezig extra informatie zoals filmpjes of links naar interessante websites.

Huidige nummer

De onderwijskundige duizendpoot

Tijdens de WND-conferentie voor natuurkundedocenten op vrijdag 16 december jongstleden ontving Karel Langendonck de Minnaertprijs. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt door de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek aan iemand die...

Lees meer →

atoom voor atoom bouwen en bestuderen van elektronische artificiële roosters

Materialen maken door losse atomen over een oppervlak te bewegen? In een lab in Utrecht worden, atoom voor atoom, kunstmatige roosters gebouwd met een rastertunnelmicroscoop om de elektronische eigenschappen van materialen te onderzoeken...

Lees meer →

De NNV nodigt haar leden uit voor FYSICA 2023

FYSICA is het jaarlijks terugkerende natuurkunde-evenement dat de NNV steeds in samenwerking met een andere universiteit organiseert voor een breed fysisch publiek...

Lees meer →