Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 89-12

Het decembernummer is uit!

Een kernfusiereactor in de klas

Drie leerlingen vertellen in het decembernummer hoe ze een kernfusiereactor bouwden in de klas.

Vorige Volgende

Deze pagina bevat een selectie van (delen van) artikelen uit het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Daarnaast plaatsen we indien aanwezig extra informatie zoals filmpjes of links naar interessante websites.

Huidige nummer

In samenhang opleiden

Toegepast natuurkundig onderzoek is onmogelijk zonder een goede samenwerking tussen wetenschappers, technici en instrumentmakers. Helaas verliezen de (toekomstig) wetenschappers en technici elkaar vaak al op de middelbare school uit het oog waardoor wederzijds begrip niet vanzelfsprekend is.

Lees meer →

Victoriaans popularisator van de natuurkunde

In de tweede helft van de negentiende eeuw was John Tyndall een van de bekendste natuurkundigen in Engeland. Door de populairwetenschappelijke lezingen die hij aan de Royal Institution verzorgde, wist hij vele burgers te interesseren in actuele natuurkundige ontwikkelingen.

Lees meer →

Koperclusters als modelkatalysator

Om de klimaatopwarming te beteugelen moet de atmosferische concentratie van kooldioxide (CO2) omlaag, zo veel is iedereen nu wel duidelijk. “Hoe kunnen we CO2 binden?” werd een dringende vraag.

Lees meer →