Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Na regen komt data-analyse

Locaties, types en meetreekslengtes van weerstations uit de dataset.

NTvN 86-07

Het julinummer is uit!

Limburgse wijnen onderzocht met laser- en massaspe

Frans Smeets en Ron Heeren onderzochten of de verschillende productiemethodes in twee wijngaarden, op dezelfde ondergrond en met dezelfde druivenrassen, direct zichtbaar gemaakt konden worden op de plant en in de wijn.

Vorige Volgende

Artikel

Na regen komt data-analyse

Gepubliceerd: 1 September 2017 17:34

Het weer houdt mensen al eeuwen bezig. Storm, regen of het gebrek daaraan hebben een enorme impact op onze levenskwaliteit. Het is daarom niet vreemd dat er veel weeramateurs zijn die weerfenomenen bijhouden. Innovaties in technologie maken het weeramateurs niet alleen mogelijk om weer automatisch te meten, maar ook om deze metingen gemakkelijk te delen op onlineplatforms. Dit biedt enorme potentie voor weerprofessionals om weer in hoge resolutie te meten, zonder te hoeven investeren in sensoren. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met alle fouten die voorkomen in deze weermetingen. Door kritisch te kijken naar regenmetingen van amateurweerstations en deze te vergelijken met referentiedata kunnen we besluiten of en hoe we deze in de toekomst kunnen gebruiken als aanvulling op traditionele regenmetingen.

Auteur: Lotte de Vos 

Het meten van regen
Regenval blijkt ingewikkelder dan gedacht zodra je je erin verdiept. Iedereen die wel eens een paar minuten de bui heeft afgewacht alvorens op de fiets te stappen, weet dat regen zeer variabel is in ruimte en tijd. Daarnaast is het (gelukkig) ook vaak droog. In tegenstelling tot bijvoorbeeld temperatuurmetingen bestaan tijdseries van regenmetingen grotendeels uit nullen. En de regenbui die dan valt, bestaat uit grote aantallen druppels van verschillende groottes en valsnelheden. Eén regendruppel maakt nog geen bui. Regenintensiteit kan per definitie alleen over een bepaald oppervlakte en een bepaalde tijdsduur gemeten worden. De meetschalen varieren van enkele seconden over enkele vierkante centimeters (bij een regenmeter) tot minuten over een vierkante kilometer (bij de C-band radar [1]). Bij lage resolutie is de regen die gemeten wordt meer uitgesmeerd doordat het gemiddelde over een groter gebied en een langere periode wordt bepaald. Het zal duidelijk zijn dat de schaal waarop je meet bepaalt welke regenpieken je kunt detecteren. Het zijn juist die pieken in regenintensiteit die zo belangrijk zijn in het veroorzaken van wateroverlast. 

Lees het volledige artikel in het septembernummer van het NTvN.