Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Atoomtijd

NTvN 87-01

Het januarinummer is uit!

Spintronica met roostertrillingen

Rembert Duine en Gerrit Bauer vertellen in het januarinummer over hun onderzoek naar trillingen van atomen als dragers van informatie. Illustratie: Geertje Speelman.

Vorige Volgende

Artikel

Atoomtijd

Gepubliceerd: 1 October 2020 15:54

Hoewel de stand van de aarde ten opzichte van de zon of andere hemellichamen nog altijd een nuttige graadmeter is voor tijdwaarneming, worden voor tijdmetingen met de hoogste nauwkeurigheid uitsluitend atoomklokken gebruikt.

De Nederlandse tijd
Erik Dierikx vertelt hoe wereldwijd atoomklokken gesynchroniseerd worden zodat we in Nederland altijd bij de tijd zijn.

Waterstofmolecuulklok
In het artikel van Jeroen Koelemeij worden diverse atoomklokken besproken. Ook vertelt hij over de waterstofmolecuulklok die hij met zijn collega’s ontwikkeld heeft in het LaserLaB van de VU.