Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Guoji Zheng wint NTvN-Prijsvraag

Guoji Zheng wint NTvN-Prijsvraag!

NTvN 90-04

Het aprilnummer is uit!

Zwaartekrachtgolfdetector LISA

De Europese Ruimtevaartorganisatie ESA heeft groen licht gegeven voor de lancering van de zwaartekrachtgolfdetector LISA. Lees meer over deze detector in het aprilnummer. Credits: ESA–C.Carreau.

Vorige Volgende

Artikel

Guoji Zheng wint NTvN-Prijsvraag

Gepubliceerd: 1 April 2020 13:20

Er waren dit jaar vier zeer goede inzendingen, zodat de keuze moeilijk was, mede door de deels uiteenlopende onderwerpen. We danken de inzenders voor hun grote prestatie om moeilijke materie begrijpelijk en rijk geïllustreerd te presenteren.

De juryleden gebruikten de volgende twintig criteria in vier categorieën als leidraad:
Inhoud (logische opbouw, duidelijke conclusie, begrijpelijke uitleg, indeling paragrafen, kop en staart van het artikel)
Taal (goed Nederlands, geen heel lange zinnen, weinig lijdende vorm, correcte spelling en grammatica)
Wetenschappelijk niveau (vernieuwend, leesbaar en boeiend voor niet-ingewijden, geen jargon, geen onbekende afkortingen, weinig en alleen functionele formules)
Illustraties (goede verhouding tekst/illustraties, grafische duidelijkheid, functioneel, heldere bijschriften)

Het artikel Van elektronen en fotonen naar quantumprocessoren van Guoji Zheng heeft de eerste prijs gewonnen. Het geeft een goed overzicht van de achtergrond en uitvoering van een innovatief experiment en de betekenis daarvan voor een toekomstige quantumprocessor. Er komen vele fysische processen aan bod en telkens weet de auteur helder te maken wat deze inhouden en hoe ze juist van toepassing zijn in het eigen onderzoek. Na het lezen van het artikel heb je de indruk dat je het experiment begrijpt. Tot slot wordt er expliciet duidelijk gemaakt hoe dit experiment in de toekomst als quantumcomputer zou kunnen functioneren. Daarom verdient dit artikel de eerste prijs.

Matthijs Jansen wint met zijn artikel De kleur van röntgenstraling de tweede prijs. Het beschrijft de ontwikkeling van een nieuwe meettechniek voor spectroscopie in het EUV (extreem ultraviolet, zachte röntgenstraling) met hogere harmonische generatie als lichtbron. Net als het eerste artikel wordt de fysica heel helder uitgelegd met juist de informatie die nodig is om te begrijpen hoe het experiment werkt. Ook worden er verschillende mogelijkheden gegeven van toepassingen van het onderzoek. In vergelijking met het artikel van Zheng meent de jury dat er minder goed duidelijk wordt gemaakt op welke vlakken dit innovatieve onderzoek een doorbraak betekent.

Het artikel Quantumcomputatie, de rentree van germanium? van Nico Hendrickx wint de derde prijs. Het artikel over spin-quantumbits is een boeiend verslag van een innovatieve stap in de richting van de quantumcomputer. Het is wel zeer technisch geschreven en daardoor minder toegankelijk voor niet-ingewijden. Qua inhoud wordt echter wel telkens aangehaald waar de experimentele moeilijkheden liggen en, belangrijker, hoe dit onderzoek ze oplost. Het verdient zeker de derde prijs.

De winnaars ontvangen hun prijs tijdens FYSICA 2020 op vrijdag 17 april in Twente.

De jury,
Joost Bakker, Stijn Debackere en Hans Muller