Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Katalysatoren

Een vacuümkamer met daarin een stukje kobalt, de modelkatalysator. Foto: Kees-Jan Weststrate

NTvN 87-02

Het februarinummer is uit!

Stage in Linköping

Lees in de studentenrubriek in het februarinummer alles over de stage van Rick ten Eikelder in Zweden.

Vorige Volgende

Artikel

Katalysatoren

Gepubliceerd: 1 June 2020 09:53

Het NTvN staat deze maand in het teken van katalysatoren, met diverse artikelen over onderzoek dat de werking van katalysatoren probeert te doorgronden...

Verbandingsmotoren
Olga Lushchikova en Joost Bakker proberen de principes van een katalytische reactie te begrijpen. Hiervoor doen ze onder andere onderzoek naar katalysatoren die in verbrandingsmotoren uitgestoten stikstofoxiden omzetten naar stikstof en zuurstof.

Structuurafhankelijkheden
In Leiden heeft Ludo Juurlink met zijn collega’s een techniek ontwikkeld om structuurafhankelijkheden in katalytische reacties te leren begrijpen.

De Fischer-Tropsch-reactie
We spraken Kees-Jan Weststrate, senior onderzoeker bij Syngaschem, over zijn onderzoek naar de Fischer-Tropsch-reactie.