Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Energietransitie

NTvN 87-08

Het augustusnummer is uit!

Geschiedenis Oortwolk doorgerekend

Leidse astronomen zijn erin geslaagd de eerste honderd miljoen jaar van de Oortwolk door te rekenen. Lees er meer over in het augustusnummer van het NTvN. Illustratie: Pablo Carlos Budassi (CC BY-SA 4.0).

Vorige Volgende

Artikel

Energietransitie

Gepubliceerd: 1 August 2020 13:00

In dit nummer besteden we met diverse artikelen aandacht aan enkele aspecten van de energietransitie. Het is een breed onderwerp, dus lang niet alles komt aan bod. In de toekomst bespreken we andere facetten van deze megaoperatie. 

Energieopslag
Michiel Geurds en Marcel de Nes bespreken de mogelijkheid om gasvelden en zoutcavernes in te zetten als grootschalige strategische energieopslag. 

Het elektriciteitsnet van de toekomst
De ambitie om elektriciteit duurzaam op te wekken uit zonne- en windenergie heeft immense impact op de elektriciteitssector en maakt grote veranderingen in ons elektriciteitsnet en systeembedrijf noodzakelijk. Miro Zeman vertelt welk onderzoek in Delft wordt gedaan om het mogelijk te maken.

Decentraal elektriciteitssysteem
Rik Fonteijn, Martijn Roos en Han Slootweg vertellen over hun onderzoek naar het benutten van de groeiende flexibiliteit van electriciteitsproductie en -verbruik om investeringen in netcapaciteit te beperken en naar de mogelijkheid om delen van het elektriciteitssysteem als zelfstandig eiland te bedrijven voor een hogere betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.