Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Winnaars essaywedstrijd

NTvN 88-10

Het oktobernummer is uit!

Aanstaande industriële nanorevolutie

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft hebben voor het eerst een intrinsiek gedreven nanoturbine ontwikkeld, die in groot contrast staat met de huidige extern aangedreven nanomotoren. Lees er alles over in het oktobernummer. llustratie: Cees Dekker Lab / SciXel.

Vorige Volgende

Artikel

Winnaars essaywedstrijd

Gepubliceerd: 1 November 2021 13:00

De opdracht was om een essay te schrijven over de natuurkundige ontwikkelingen in de komende honderd jaar, en dat hebben we als jury geweten. De inzenders speelden op allerlei manieren met de tijd: er werd vanuit het heden naar de toekomst gekeken, maar ook vanuit de toekomst naar het heden, en zelfs vanuit de toekomst naar de toekomst. Zo werden op een creatieve manier verschillende actuele onderwerpen uitgediept, zoals kunstmatige intelligentie, klimaatverandering en gendergelijkheid.

De jury heeft bij het beoordelen met name gelet op natuurkundige inhoud, structuur, schrijfstijl, originaliteit en of het essay past bij de doelgroep. Door de enorme diversiteit van de inzendingen was het geen simpel karwei om een winnaar te kiezen. Ieder essay had zo zijn pluspunten en, eerlijk is eerlijk, ook zo zijn minpunten.

Na twee jureringsrondes was er toch een essay dat al met al net wat hoger scoorde dan de rest: dat van Henk Stipdonk. Het essay behandelt het klimaatprobleem op een originele en realistische manier, die volop aan het denken zet. Het is bovendien buitengewoon goed geschreven.

Op de tweede plaats eindigde het essay van Ad Verhage. Een inhoudelijk sterk stuk, dat dankzij de subtiele humor erg prettig wegleest. De derde plek was voor het essay van Ron Castermans, dat met name opviel door de originele structuur.

De jury
Rob van den Berg, Yannick Fritschy, Willeke Mulder, Frank Rensen en Klaas Schonenberg