Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Universitair onderwijs tijdens een pandemie

NTvN 87-12

Het decembernummer is uit! Met traditiegetrouw veel aandacht voor onderwijs.

Wiskunde beter toepassen bij natuurkunde

Het toepassen van wiskunde bij natuurkunde in het onderwijs levert vaak problemen op. In een artikel in het decembernummer worden de aspecten die een rol spelen bij de transfer van wis- naar natuurkunde besproken. Illustratie: Phill Burrows | Dreamstime.com.

Vorige Volgende

Artikel

Universitair onderwijs tijdens een pandemie

Gepubliceerd: 1 February 2021 13:00

In het voorjaar van 2020 gingen scholen en universiteiten dicht. Het onderwijs moest hals over kop op een andere manier worden georganiseerd. Onze studenten waren bezig met hun derde onderwijsperiode; de docenten hadden geen tijd om zich hierop voor te bereiden omdat hun cursussen al liepen. Ik had op dat moment zelf gelukkig geen onderwijs, maar ik wist dat ik in september aan de beurt zou zijn. In dit artikel vertel ik hoe ik dat heb aangepakt.

Auteur: Dries van Oosten.

Ik geef de eerstejaarscursus Mechanica en Relativiteitstheorie. Ik verwachtte grote aantallen studenten omdat men geen eindexamen had gedaan en geen tussenjaar zou kunnen doen. Daarnaast was het evident dat na de zomervakantie de coronamaatregelen weer verscherpt zouden moeten worden. Het was dus cruciaal om een onderwijsmodel te kiezen dat bestand is tegen het uitvallen van personeel en technische problemen, dat zo effectief mogelijk gebruikmaakt van de tijd op de campus die wij tot onze beschikking hebben en dat studenten zo snel mogelijk zou leren om zelfstandig te werken en elkaar in kleine groepjes te motiveren. Tenslotte was het essentieel dat de structuur en werkwijze vanaf het begin af aan duidelijk zou zijn, zodat ik studenten meteen structuur en regelmaat zou kunnen bieden.

Lees het volledige artikel in het februarinummer of bekijk hieronder de pdf.