Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

De Robbert is uit!

Illustratie: John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol.

NTvN 89-09

Het septembernummer is uit!

Moleculen simuleren door hun elektronenwolk te gen

Op de foto zijn twee ‘kunstmatige’ atomen te zien die aan elkaar gekoppeld zijn. Lees het bijbehorende verhaal in het septembernummer van het NTvN.

Vorige Volgende

Artikel

De Robbert is uit!

Gepubliceerd: 1 March 2021 13:00

Dit feestjaar, waarin de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 100 jaar bestaat, vraagt om een speciale editie van het NTvN. Dit nummer is bedoeld voor iedereen vanaf een jaar of 15-16 met interesse in natuurkunde, we willen ermee ook buiten het natuurkundige veld aandacht op ons mooie vak vestigen. Het tijdschrift etaleert de schoonheid van natuurkunde en ook de breedte van het vak. We laten zien dat je natuurkunde overal tegenkomt, ook op wellicht onverwachte plekken.

Robbert Dijkgraaf heeft als gastredacteur aan dit nummer meegewerkt. Het heeft een iets andere insteek dan andere NTvN's. Iets breder en iets minder diepgaand, maar nog altijd met het mooie vak natuurkunde centraal. We willen met deze editie ook niet-natuurkundigen kennis laten maken met de fysica.

De Robbert is los te bestellen door een mailtje te sturen aan het NNV-bureau, vergeet niet om een verzendadres te vermelden. Het nummer zelf is gratis, we rekenen alleen de verzendkosten.

Klik hieronder om de pdf te bekijken. Veel leesplezier!