Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Do try this at home

Illustratie: Rutger Wijnhoven.

NTvN 87-12

Het decembernummer is uit! Met traditiegetrouw veel aandacht voor onderwijs.

Wiskunde beter toepassen bij natuurkunde

Het toepassen van wiskunde bij natuurkunde in het onderwijs levert vaak problemen op. In een artikel in het decembernummer worden de aspecten die een rol spelen bij de transfer van wis- naar natuurkunde besproken. Illustratie: Phill Burrows | Dreamstime.com.

Vorige Volgende

Artikel

Do try this at home

Gepubliceerd: 1 March 2021 13:00

Natuurkunde is overal om ons heen; in het licht, in het water, in de lucht. Hoewel de meeste natuurkundige experimenten in laboratoria worden uitgevoerd, zijn veel natuurkundige verschijnselen ook gewoon thuis waar te nemen. Om jullie de wondere wereld van de natuurkunde zelf te laten ontdekken, zijn daarom door de Robbert heen verscheidene proefjes te vinden. Die proefjes beslaan verschillende gebieden van de natuurkunde: van stromingsleer tot quantummechanica.

De uitleg bij de proefjes is hier te vinden.