Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 87-12

Het decembernummer is uit! Met traditiegetrouw veel aandacht voor onderwijs.

Wiskunde beter toepassen bij natuurkunde

Het toepassen van wiskunde bij natuurkunde in het onderwijs levert vaak problemen op. In een artikel in het decembernummer worden de aspecten die een rol spelen bij de transfer van wis- naar natuurkunde besproken. Illustratie: Phill Burrows | Dreamstime.com.

Vorige Volgende

Artikelen - July

Betere batterijen

Mark Huijben, Moniek Tromp en Marnix Wagemaker, alledrie hoogleraar op het gebied van batterijonderzoek, hebben voor dit nummer drie artikelen geschreven over de huidige stand van zaken en de toekomst van batterijen.

Lees meer →

Waar blijven die veelbelovende vastestofbatterijen?

De afgelopen jaren waren regelmatig berichten te lezen over een nieuwe generatie batterijen waarin de vloeibare elektrolyt vervangen is door een vaste stof; de vastestofbatterijen.

Lees meer →

Nationale Agenda Quantumtechnologie

Waar staan we, waar gaan we heen?

Lees meer →

Klopt de fasenregel van Gibbs?

Water kan verschillende fasen aannemen: vloeibaar, vast en gasvormig. Andere stoffen, zoals vloeibare kristallen, hebben veel meer fasen. Toch kunnen er voor alle zuivere stoffen maximaal drie fasen tegelijkertijd bestaan. Dit principe is 150 jaar geleden beschreven in de fasenregel van Gibbs.

Lees meer →