Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Planten in beeld en geluid

Illustratie: Unsplash - Zbynek Burival

NTvN 90-03

Het maartnummer is uit!

Helderheid over (de toekomst van) de Hyperloop

Ergens tussen de dromen van futuristisch vervoer en de harde realiteit van natuurkundige wetten bevindt zich de Hyperloop. Lees er alles over in een artikel in het maartnummer.

Vorige Volgende

Artikel

Planten in beeld en geluid

Gepubliceerd: 1 August 2021 13:00

Niet alleen biologen, maar ook natuurkundigen hebben soms groene vingers. Door planten in beeld én geluid te bestuderen, komen ze achter hun wonderlijke eigenschappen en kunnen ze die mogelijk zelfs nog een tikje verbeteren.

Spectrale beeld-verwerking
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het gebruik van spectrale camera’s in de land- en tuinbouw. Veelbelovende toepassingen zijn bijvoorbeeld het detecteren van ziektes en het monitoren van nutriënten en andere inhoudsstoffen.

Luisteren naar planten
In dit artikel beschrijven de onderzoekers hun recentste onderzoek en de nieuwe inzichten die dit geeft op de vragen: waarom maken planten geluid? Wat bepaalt de toon van dat geluid? Wat leren we hieruit over de planten zelf?

Oxygene fotosynthese
De drijvende kracht achter het leven op aarde is fotosynthese. In dit artikel wordt een kort overzicht van de beschikbare kennis van fotosynthese gegeven en belichten de auteurs enkele aspecten die relevant zijn voor de gewenste verhoging van haar efficiëntie.