Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Quantumverstrengeling op menselijke schaal

Afbeelding: QuTech.

NTvN 90-05

Het meinummer is uit!

Dwergstelsels lijken belangrijke aanjagers van reï

Dwergstelsels lijken belangrijke aanjagers van reïonisatie heelal. Op de afbeelding is Pandora’s cluster te zien. Afbeelding: NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology), R. Bezanson (University of Pittsburgh), A. Pagan (STScI). CC BY 4.0 INT.

Vorige Volgende

Artikel

Quantumverstrengeling op menselijke schaal

Gepubliceerd: 1 June 2022 13:00

Quantumsuperpositie en -verstrengeling behoren tot de meest exotische en tegenintuïtieve fenomenen binnen de natuurkunde. Het afgelopen decennium zijn we erin geslaagd om een complex samenspel van individuele elektronspins, atoomkernspins en fotonen in vastestofchips naar onze hand te zetten. Hierdoor kunnen we nu verstrengeling maken op menselijke lengteschaal (meters) en ook superposities vasthouden op menselijke tijdschalen (tot aan minuten). Dit artikel schetst hoe we hier zijn gekomen en wat we de komende jaren met deze nieuwe mogelijkheden kunnen gaan doen.

Auteur: Roanld Hanson

Ons huidige model van de wereld is gebaseerd op grofweg twee theorieën, die elk voor ons bijzondere, bijna magische fenomenen beschrijven. Op grote schaal en met gigantisch zware objecten zoals sterren en zwarte gaten zien we dat ruimte en tijd vervormd kunnen worden. Op kleine schaal, of misschien beter gezegd, in geïsoleerde systemen, zien we dat deeltjes in een quantumsuperpositie van meerdere toestanden kunnen zijn. Ook kunnen deeltjes zodanig met elkaar ‘verstrengeld’ raken dat ze hun individuele eigenschappen verliezen – alleen gezamenlijk zijn de deeltjes dan nog in een goed gedefinieerde toestand. Superpositie en verstrengeling worden ook gezien als de basis van toekomstige quantumtechnologieën die zich richten op een fundamenteel andere manier van rekenen (quantum computing), communiceren (quantuminternet) en meten (quantum sensing) [1].

Lees het volledige artikel in het juninummer van het NTvN of klik hier.