Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Overzicht van de fysische oceanografie

De Japanse prentkunstenaar Hokusai-san had natuurlijk gelijk. Als hij in het binnenste van de oceaan had kunnen kijken zou het perspectief van graaiende vingers perfect zijn geweest. 75 minuten en 265 meter beeld van precieze temperatuurmetingen boven de Mid-Atlantische rug die een 200 meter hoge turbulente omwenteling door interne golfbreking laten zien.

NTvN 88-12

Het decembernummer is uit!

Aarde-Maansysteem van 2,5 miljard jaar geleden

De Maan draait steeds verder van ons weg, wat betekent dat ze miljarden jaren geleden een stuk dichter bij de Aarde stond. Foto: NASA/JPL.

Vorige Volgende

Artikel

Overzicht van de fysische oceanografie

Gepubliceerd: 1 July 2022 11:13

Aan de hand van de grote variatie in schalen van duizenden kilometers tot millimeters wodt een kort overzicht van de fysische oeanografie gegeven. Dit omvat processen als langdurige oceaancirculatie en turbulente menging. Diverse methoden van onderzoek worden vermeld.

Auteur: Hans van Haren

De natuurkunde van de aarde omvat drie gebieden: de geofysica van de vaste aarde (in engere zin), de meteorologie en de fysische oceanografie. Als vakgebied binnen de oceanografie heeft fysische oceanografie raakvlakken met de mariene biologie, de mariene geologie en de mariene chemie. Fysische oceanografie lijkt dus praktische, tastbare natuurkunde. Echter, de enorme variatie in schalen over tien ordes van grootte en niet-lineariteit van fysisch-dynamische processen maakt bestudering lastig, maar daarom niet minder boeiend. Kennis van de fysische processen is onontbeerlijk voor inzicht in de verspreiding van stoffen in de oceaan, variërend van voeding voor de biologische kringloop tot (micro)plastics. De oceaan wisselt warmte, vocht, en gassen zoals koolstofdioxide uit met de atmosfeer, en in mindere mate met de vaste aarde. Hier beperk ik me tot specifieke dynamische processen in de oceaan zelf. Klassiek wordt een indeling gebruikt van grote horizontale afmetingen naar kleine, paradoxaal van een diepte-breedteverhouding 1:1000 naar 1:1.

Lees het volledige artikel in het julinummer of bekijk hieronder de pdf.