Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Testen voor COVID-19

NTvN 88-10

Het oktobernummer is uit!

Aanstaande industriële nanorevolutie

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft hebben voor het eerst een intrinsiek gedreven nanoturbine ontwikkeld, die in groot contrast staat met de huidige extern aangedreven nanomotoren. Lees er alles over in het oktobernummer. llustratie: Cees Dekker Lab / SciXel.

Vorige Volgende

Artikel

Testen voor COVID-19

Gepubliceerd: 1 September 2022 13:00

Gelukkig staat het leven de laatste maanden minder in het teken van COVID-19, maar er is de afgelopen jaren flink wat afgetest. Welke natuurkunde ligt ten grondslag aan de grootschalige testcapaciteit die in korte tijd beschikbaar kwam? In dit nummer besteden we in drie artikelen aandacht aan dit onderwerp:

Sneltesten
Laterale-flowtesten (LFT’s) worden al zo’n tachtig jaar gebruikt om biomoleculen aan te tonen. Ze vormen de basis van een belangrijk wapen tegen een grootschalige verspreiding van COVID-19.

Onderzoek op het hbo
Bij Fontys hogescholen is samen met mkb-partijen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en vele tientallen studenten het 3T-testconcept (triage, doorlopend testen en traceren) ontwikkeld voor gebruik in de samenleving.

Next generation sequencing
In een tijdbestek van slechts twintig jaar heeft de next generation sequencing-technologie zich ontwikkeld tot de belangrijkste methode voor genomica- en kankeronderzoek en snelle analyse van ziekteverwekkers bij pandemieën.