Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

In samenhang opleiden

NTvN 90-0

Het julinummer is uit!

Dutch Open Telescope baanbrekend in zonnebeelden

Mozaïekbeeld van een vlekkengroep aan de rand van de zon.

Vorige Volgende

Artikel

In samenhang opleiden

Gepubliceerd: 1 December 2023 13:00

Toegepast natuurkundig onderzoek is onmogelijk zonder een goede samenwerking tussen wetenschappers, technici en instrumentmakers. Helaas verliezen de (toekomstig) wetenschappers en technici elkaar vaak al op de middelbare school uit het oog waardoor wederzijds begrip niet vanzelfsprekend is. Daarom is er een lesactiviteit ontworpen waarbij studenten technische natuurkunde (TN) en mbo-studenten van de Leidse instrumentmakers School (LiS) elkaar juist leren kennen en van elkaar leren. We reflecteren hieronder op deze pilot.

Auteurs: Rolf Hut, Frank Molster en Rutger Ockhorst

Wat is DEF?
Eerstejaarsstudenten technische natuurkunde aan de TU Delft (TUD) volgen het vak Design Engineering voor Fysici (DEF). Binnen dit vak leren studenten om hun theoretisch natuurkundige kennis op een ‘gestructureerde’ manier in te zetten om problemen op te lossen [1]. De gekozen onderwijsvorm is ‘maak-onderwijs’ waarbij studenten wekelijks zelf dingen ontwerpen en hun ontwerp ook maken. De studenten krijgen veel vrijheid in wat ze maken, maar de opdrachten worden zodanig ingericht dat ze altijd de leerdoelen van het vak tegenkomen. Deze leerdoelen liggen op het gebied van ontwerpen, ingenieursvaardigheden, werken met toleranties en verscheidende fabricagetechnieken. Enkele voorbeelden van opdrachten zijn het ontwerpen en maken van: een capacitieve sensor, een microscoop en een transistor. Het vak wordt afgesloten met een grote eindopdracht waarin studenten de opdracht krijgen om een demonstratieopstelling van een zelfgekozen natuurkundig fenomeen te maken.
De TN-studenten leren binnen DEF een aantal basistechnieken voor fabricage zoals solderen, lasersnijden en 3D-printen. Ze behalen daarbij natuurlijk niet het fabricage-expertise-niveau van hun toekomstige werkplaatscollega’s die aan de LiS studeren.

Lees het volledige artikel in het decembernummer van het NTvN of klik hier.