Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Actie nodig om vwo-niveaudaling wiskunde en natuurkunde te keren

NTvN 89-09

Het septembernummer is uit!

Moleculen simuleren door hun elektronenwolk te gen

Op de foto zijn twee ‘kunstmatige’ atomen te zien die aan elkaar gekoppeld zijn. Lees het bijbehorende verhaal in het septembernummer van het NTvN.

Vorige Volgende

Artikel

Actie nodig om vwo-niveaudaling wiskunde en natuurkunde te keren

Gepubliceerd: 1 June 2023 13:00

Natuurkundigen Loek Zonnenberg en Paul Rutten hebben onderzoek gedaan naar de vwo-eindexamens wiskunde en natuurkunde in de afgelopen dertig jaar. Ze hebben daarover een rapport uitgebracht onder de vlag van McKinsey & Company. Hoewel voor de examens steeds hogere cijfers worden behaald, concluderen ze dat het niveau van de eindexamenleerlingen in de loop der jaren flink omlaag is gegaan.

Auteurs: Loek Zonnenberg en Paul Rutten

Er is sprake van een paradox in het Nederlandse onderwijs. Enerzijds is het gemiddelde cijfer voor de centrale vwo-eindexamens wiskunde en natuurkunde en het aandeel leerlingen met een vwo-diploma fors gestegen in de afgelopen dertig jaar. Het gemiddelde vwo-cijfer voor het centraal examen (ce) in 1990-1995 ten opzichte van 2015-2021 steeg bij wiskunde B van 5,8 naar 7,0, bij wiskunde A van 6,3 naar 6,9 en bij natuurkunde van 6,2 naar 6,6. Reden om de vlag uit te hangen, zou je zeggen, maar anderzijds lopen de scores van Nederlandse leerlingen op andere nationale en internationale toetsen terug. Hoe valt dit te verklaren?

Lees het volledige artikel in het juninummer van het NTvN of klik hier.

Het volledige rapport Toetsen getoetst kunt u hier vinden.