Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Het rapport Toetsen getoetst onder de loep

NTvN 90-04

Het aprilnummer is uit!

Zwaartekrachtgolfdetector LISA

De Europese Ruimtevaartorganisatie ESA heeft groen licht gegeven voor de lancering van de zwaartekrachtgolfdetector LISA. Lees meer over deze detector in het aprilnummer. Credits: ESA–C.Carreau.

Vorige Volgende

Artikel

Het rapport Toetsen getoetst onder de loep

Gepubliceerd: 1 June 2023 13:00

Het rapport Toetsen getoetst door Loek Zonnenberg en Paul Rutten heeft veel discussie opgeroepen. Het rapport constateert dat de eindexamencijfers van natuurkunde en wiskunde zijn gestegen, maar dat de PISA-scores zijn gedaald en verkent mogelijke oorzaken. Vervolgens worden er stevige conclusies getrokken: de examens zijn de afgelopen dertig jaar volgens de auteurs van het rapport makkelijker geworden en het niveau van de leerlingen zou zijn gedaald. Echter, op basis van de gehanteerde onderzoeksmethode kunnen deze conclusies niet getrokken worden.

Auteurs: Roeland Boot en Lodewijk Koopman

De analyse van het rapport geeft onvoldoende zicht op onderliggende oorzaken. Dat maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om eventuele gerichte actie te ondernemen. Het gevaar bestaat namelijk dat we aan knoppen gaan draaien die niets opleveren en mogelijk ongewenste effecten hebben. In deze reactie willen we de lezer op weg helpen om het rapport kritisch te lezen, zodat deze zelf kan nagaan of er goed onderzoek is gedaan en of de getrokken conclusies wel kloppen. We richten ons op een selectie van de passages uit het rapport die relevant zijn voor het vak natuurkunde. Voor wie niet bekend is met de structuur van het examen en de daarbij gebruikte begrippen is figuur 1 opgenomen.

Lees het volledige artikel in het juninummer van het NTvN of klik hier.