Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Stromingsmetingen

NTvN 89-09

Het septembernummer is uit!

Moleculen simuleren door hun elektronenwolk te gen

Op de foto zijn twee ‘kunstmatige’ atomen te zien die aan elkaar gekoppeld zijn. Lees het bijbehorende verhaal in het septembernummer van het NTvN.

Vorige Volgende

Artikel

Stromingsmetingen

Gepubliceerd: 1 June 2023 13:00

“Alles stroomt”, zei de oud-Griekse filosoof Heraclitus. Met nieuwe technieken krijgen we nu steeds beter zicht op diverse soorten stromingen.

Opkomst van oct
Een techniek om troebele vloeistoffen in beeld te brengen.

Kuch in kaart
Zelfs onzichtbare stromingen worden zichtbaar. 

Deeltjesgedrag
De individuele en collectieve beweging van moleculen in stromingen. 

De scale-up
Rut Besseling vertelt hoe het is om als natuurkundige een eigen bedrijf op te starten.