Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Winnaars 30e NTvN-Prijsvraag

NTvN 90-0

Het julinummer is uit!

Dutch Open Telescope baanbrekend in zonnebeelden

Mozaïekbeeld van een vlekkengroep aan de rand van de zon.

Vorige Volgende

Artikel

Winnaars 30e NTvN-Prijsvraag

Gepubliceerd: 1 April 2024 13:00

Dit jaar was het de 30e keer dat het NTvN een prijsvraag organiseerde voor promovendi. Promovendi en pas-gepromoveerden konden een artikel insturen over hun promotieonderzoek, zo geschreven dat het voor de alle lezers van het NTvN begrijpelijk is. Dit promotieonderzoek mag zowel natuurkundig zijn als natuurkundegerelateerd. Een jury bestaande uit enkele redactieleden van het NTvN las alle artikelen en bepaalde wie de winnaars zijn. Deze winnaars worden tijdens FYSICA 2024 op 12 april in Eindhoven in het zonnetje gezet. Als prijs ontvangen ze een geldbedrag en hun artikelen worden geplaatst in het aprilnummer van het NTvN en hier op de NTvN-website.

Twee prijzen werden dit jaar toegekend. Op de tweede plaats is de inzending van Pieter Gunnink geëindigd (UU, 2023). Hij beschrijft in Op weg naar een energiezuinige spingolfcomputer hoe vooralsnog theoretisch topologische spingolven in magnetische materialen zouden kunnen worden gegenereerd en gemanipuleerd, met in de heel verre toekomst mogelijk toepassingen in energiezuinige computers waarbij bijvoorbeeld de structuur van de spingolven de informatie bevat.

De winnaar van dit jaar is Miriam Sterl, die nog bezig is met haar onderzoek bij de UU en het NIOZ. In Mengprocessen in de oceaan: tot op de bodem uitgezocht beschrijft zij haar onderzoek naar rekenkundig ‘lichte’ methoden om bestaande klimaatmodellen – die op basis van berekeningen op grote lengteschalen voorspellingen over het toekomstige klimaat doen – uit te breiden met processen die op veel kleinere schaal spelen door middel van parametrisering van die processen. In haar geval betreft dat de zeebodemvormafhankelijke menging van zeewater door wervels.

De jury vond de onderwerpen van de winnaars erg interessant, één gericht op een wat verdere toekomst, de ander heel actueel en praktisch. De winnaar onderscheidde zich in het toegankelijk maken van haar onderzoek en het beschrijven van haar bijdrage daarin voor de meestal niet-domeinexperts in de brede lezersgroep van het NTvN.