Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 86-10

Het oktobernummer is uit!

Uurwerken van atomen en licht

In het artikel van Jeroen Koelemeij worden diverse atoomklokken besproken. Foto: Jeroen Koelemeij

Vorige Volgende

Artikelen - November

Open wetenschap

Vanaf 2021 moeten de resultaten van door de overheid gefinancierd onderzoek open gepubliceerd worden. In het novembernummer geven wetenschappers en een uitgever hierover hun mening.

Lees meer →

Plan S: Vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties

Open access publiceren biedt een alternatief voor het klassieke op abonnementsgelden gebaseerde publicatiemodel van wetenschappelijke artikelen, zodat...

Lees meer →

Van labboek naar cloudservice

Vanuit de overheid klinkt steeds harder de roep om open wetenschap, open access en open data. Op zich is het niet meer dan logisch dat de resultaten van door de overheid gefinancieerd onderzoek voor iedereen vrij beschikbaar zijn, ...

Lees meer →

Veranderende, maar ook verschillende openaccessbehoeften

Interessante tijden zijn het zeker voor de wereld van het wetenschappelijk uitgeven waartoe wij, Elsevier, behoren. De steen die cOAlition S (‘Plan S’) vorig jaar in het water heeft gegooid heeft hoge golven veroorzaakt, ...

Lees meer →

Open access 2020

Met de komst van de openaccessbeweging verandert het traditionele publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. De vraag die deze beweging stelt: waarom kan de belastingbetaler, die meebetaalt aan het onderzoek, eigenlijk niet de resultaten ervan lezen?...

Lees meer →

Nobelprijs voor de Natuurkunde 2019

Dat het in het heelal wemelt van de planeten die om sterren draaien werd al honderden jaren vermoed, maar bewijs ontbrak. Na de ontdekking in 1995 van de eerste exoplaneet volgde de ene na de andere.

Lees meer →

Wisselwerkende Rydbergatomen op een chip

Voor toepassingen van quantuminformatie is het cruciaal om de beschikking te hebben over quantumdeeltjes met controleerbare interacties. Rydbergatomen zijn hier uitgelezen kandidaten voor. 

Lees meer →