Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Kristian Blom wint NTvN-Prijsvraag

NTvN 89-12

Het decembernummer is uit!

Een kernfusiereactor in de klas

Drie leerlingen vertellen in het decembernummer hoe ze een kernfusiereactor bouwden in de klas.

Vorige Volgende

Artikel

Kristian Blom wint NTvN-Prijsvraag

Gepubliceerd: 1 April 2022 11:14

Ieder jaar daagt het NTvN jonge promovendi en pas-gepromoveerden uit: schrijf een artikel van maximaal tweeduizend woorden over je promotieonderzoek voor de lezers van ons tijdschrift. De uitdaging is flink, want het publiek is kritisch. Aan de ene kant zijn de beoogde lezers natuurkundigen en mag een zekere basiskennis verondersteld worden. Het mag dus niet te simpel zijn. Maar aan de andere kant: het zijn ook geen specialisten in het vakgebied dus een té wetenschappelijk betoog is ook uit den boze.

Dit jaar hebben twee jonge vakgenoten de handschoen opgepakt. Interessant genoeg beschrijven beiden een onderzoek waarbij natuurkundige principes worden toegepast in een verwant vakgebied.

De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen, die allebei duidelijk hoogstaand en relevant onderzoek beschrijven. Beide auteurs weten goed over te brengen wat het probleem is waarin ze zich interesseren en welke natuurkundige principes ze gebruiken om dit probleem te kraken.

De eerste prijs gaat dit jaar naar de bijdrage van Kristian Blom, promovendus bij het Max Planck Institut in Göttingen. In zijn artikel beschrijft hij hoe een bekend natuurkundig model – het Isingmodel – gebruikt kan worden om de bindingssterkte tussen cellen in weefsels te begrijpen. Het artikel is helder geschreven, toegankelijk voor een breed publiek en levert inspanning om de natuurkundige principes met woorden duidelijk te maken in plaats van met formules.

De tweede prijs gaat naar de eveneens waardevolle bijdrage van Gerbrand Koren, tegenwoordig universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Zijn artikel behandelt de vraag hoe de zuurstofisotopendistributie in atmosferisch CO2 een inkijkje kan geven in de lokale fotosynthese. Ook zijn artikel is helder en toegankelijk geschreven en geeft blijk van een goed besef van het maatschappelijk belang van het onderzoek.

Ten slotte vond de jury het jammer dat ze – bij gebrek aan inzendingen – geen derde prijs toe kon kennen. Laat dat een aanmoediging zijn voor volgend jaar!

De jury,
Tom Beumer, Eduard Driessen, Frank de Veld en Henk Vrielinck