Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 90-0

Het julinummer is uit!

Dutch Open Telescope baanbrekend in zonnebeelden

Mozaïekbeeld van een vlekkengroep aan de rand van de zon.

Vorige Volgende

Artikelen - December

In samenhang opleiden

Toegepast natuurkundig onderzoek is onmogelijk zonder een goede samenwerking tussen wetenschappers, technici en instrumentmakers. Helaas verliezen de (toekomstig) wetenschappers en technici elkaar vaak al op de middelbare school uit het oog waardoor wederzijds begrip niet vanzelfsprekend is.

Lees meer →

Victoriaans popularisator van de natuurkunde

In de tweede helft van de negentiende eeuw was John Tyndall een van de bekendste natuurkundigen in Engeland. Door de populairwetenschappelijke lezingen die hij aan de Royal Institution verzorgde, wist hij vele burgers te interesseren in actuele natuurkundige ontwikkelingen.

Lees meer →

Koperclusters als modelkatalysator

Om de klimaatopwarming te beteugelen moet de atmosferische concentratie van kooldioxide (CO2) omlaag, zo veel is iedereen nu wel duidelijk. “Hoe kunnen we CO2 binden?” werd een dringende vraag.

Lees meer →