Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 89-09

Het septembernummer is uit!

Moleculen simuleren door hun elektronenwolk te gen

Op de foto zijn twee ‘kunstmatige’ atomen te zien die aan elkaar gekoppeld zijn. Lees het bijbehorende verhaal in het septembernummer van het NTvN.

Vorige Volgende

Artikelen - April

De onderwijskundige duizendpoot

Tijdens de WND-conferentie voor natuurkundedocenten op vrijdag 16 december jongstleden ontving Karel Langendonck de Minnaertprijs. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt door de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek aan iemand die...

Lees meer →

atoom voor atoom bouwen en bestuderen van elektronische artificiële roosters

Materialen maken door losse atomen over een oppervlak te bewegen? In een lab in Utrecht worden, atoom voor atoom, kunstmatige roosters gebouwd met een rastertunnelmicroscoop om de elektronische eigenschappen van materialen te onderzoeken...

Lees meer →

De NNV nodigt haar leden uit voor FYSICA 2023

FYSICA is het jaarlijks terugkerende natuurkunde-evenement dat de NNV steeds in samenwerking met een andere universiteit organiseert voor een breed fysisch publiek...

Lees meer →