Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 90-03

Het maartnummer is uit!

Helderheid over (de toekomst van) de Hyperloop

Ergens tussen de dromen van futuristisch vervoer en de harde realiteit van natuurkundige wetten bevindt zich de Hyperloop. Lees er alles over in een artikel in het maartnummer.

Vorige Volgende

Artikelen - April

De onderwijskundige duizendpoot

Tijdens de WND-conferentie voor natuurkundedocenten op vrijdag 16 december jongstleden ontving Karel Langendonck de Minnaertprijs. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt door de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek aan iemand die...

Lees meer →

atoom voor atoom bouwen en bestuderen van elektronische artificiële roosters

Materialen maken door losse atomen over een oppervlak te bewegen? In een lab in Utrecht worden, atoom voor atoom, kunstmatige roosters gebouwd met een rastertunnelmicroscoop om de elektronische eigenschappen van materialen te onderzoeken...

Lees meer →

De NNV nodigt haar leden uit voor FYSICA 2023

FYSICA is het jaarlijks terugkerende natuurkunde-evenement dat de NNV steeds in samenwerking met een andere universiteit organiseert voor een breed fysisch publiek...

Lees meer →