Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTvN 89-04

Het aprilnummer is uit!

Snel rekenen met licht

Onderzoekers van AMOLF, University of Pennsylvania en City University of New York hebben een nanostructuur van metamateriaal ontworpen die met behulp van licht complexe wiskundige vergelijkingen kan oplossen. Lees er alles over in het aprilnummer. Illustratie: Ella Maru-studio

Vorige Volgende

Artikelen - April

Kristian Blom wint NTvN-Prijsvraag

Ieder jaar daagt het NTvN jonge promovendi en pas-gepromoveerden uit: schrijf een artikel van maximaal tweeduizend woorden over je promotieonderzoek voor de lezers van ons tijdschrift.

Lees meer →

Een kritisch punt in de bindingssterkte van cellen

Een volwassen menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 3 · 1013 cellen, waarvan 10% toebehoort aan vast weefsel. Deze cellen zijn fysiek aan elkaar gebonden via een proces dat celadhesie wordt genoemd...

Lees meer →

Een nieuwe kijk op fotosynthese door stratosferisch koolstofdioxide

Door fotosynthese kunnen planten energie afkomstig van de zon omzetten in organische verbindingen. Dit is niet alleen essentieel voor het overleven van planten zelf, maar ook de basis van onze voedselvoorziening op aarde...

Lees meer →

"Ik waande me op Mars"

Afgelopen oktober voerde Thomas Wijnen een analoge Marsmissie uit in de Negev-woestijn in Israël. Van jongs af aan wil hij ruimtevaarder worden, daarom schreef hij zich in voor de ESA-oproep voor nieuwe astronauten...

Lees meer →